Vytlačiť túto stránku

Obnovuje sa vnútroblok na Ul. 17. novembra

Vnútroblok na Ul. 17. novembra Vnútroblok na Ul. 17. novembra zdroj: mesto Prešov

Mesto Prešov postupne pokračuje s revitalizáciou vnútroblokov.

Vnútroblok na Ulici 17. novembra č. 126 - 130 dostane detské ihrisko aj príjemnú oddychovú zónu. V rámci revitalizácie tohto vnútrobloku sa vytvorí cesta, chodníky, parkovisko, stojiská pre kontajnery, ale aj krásna oddychová zóna pre všetkých obyvateľov tejto lokality. Cieľom mesta Prešov je najmä skvalitniť bývanie a životné prostredie obyvateľov tohto vnútrobloku, zvýšiť bezpečnosť, vytvoriť podmienky na hranie pre deti, zelenú zónu na oddych pre všetky vekové kategórie, a zabezpečiť aj možnosť komfortnejšieho parkovania.

Vyrastie aj nové oplotené detské ihrisko s hojdačkou, trampolínou a lanovou vežou. Na nevyužitej zelenej ploche bude vybudované outdoor fitness ihrisko a oddychová zóna s lavičkami. Doplnené budú aj odpadkové koše. V rámci objektu budú odstránené aj tie prašiaky a sušiaky, ktoré sú v nevhodnom technickom stave.

Cesta široká 3,5 metra umožní bezpečný prejazd vozidiel, pohyb chodcov a bezpečné a pohodlné parkovanie áut. Celý priestor vnútrobloku budú prepájať nové dláždené chodníky. Vodiči budú môcť zaparkovať na celkom 57 parkovacích miestach. Dôjde aj k zmene dopravného značenia, na základe ktorého sa zjednosmerní doprava. Tým sa uľahčí nielen parkovanie, ale aj prejazd pre zásobovanie alebo záchranné zložky. Výstavba nového detského ihriska, ihriska pre outdoor fitness a oddychová zóna zabezpečia vytvorenie možností pre bezpečné a aktívne trávenie voľného času. Realizáciou stavebných prác sa navyše zabezpečí vytvorenie predpokladov na trvalo udržateľné využívanie. Stavba je rozdelená na 2 časti. Spevnené plochy, t.j. cestu, parkovacie miesta a stojiská pre kontajnery realizuje spoločnosť EUROVIA SK, a.s. Celkové náklady na realizáciu prvej časti revitalizácie vnútrobloku predstavujú 77 880 eur vrátane DPH. Mesto Prešov túto časť financuje z vlastných zdrojov.

Druhú časť tvorí park, ktorý realizuje spoločnosť EKOPRIM, s.r.o. Táto stavebná časť je podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, na základe schváleného projektu "Revitalizácia vnútrobloku Ul. 17 novembra 126-130". Celkové náklady na realizáciu zelenej zóny vnútrobloku sú v objeme 90 185,94 EUR vrátane DPH.

Vnútroblok na Ul. 17. novembra patrí k jedným z najstarších v meste a nachádza sa v blízkosti historického centra mesta. Výstavba obytných domov, ktoré patria k vnútrobloku, je situovaná do roku 1960, t.j. od uvedeného roku je možné uvažovať aj o vzniku samotného vnútroblokového priestoru.

 

Zdroj: mesto Prešov

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)