máj 31, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Univerzita plánuje zriadiť vlastnú včelnicu

Včely v centre pozornosti Prešovskej univerzity

Komunitná včelia záhrada a Katedra ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity v Prešove (PU) pracujú na výskume, ktorý je zameraný na zisťovanie miery kontaminácie životného prostredia ťažkými kovmi. Na tento cieľ chcú využiť usilovnosť a pracovitosť včiel. 20. máj bol v roku 2017 vyhlásený Organizáciou spojených národov za Svetový deň včiel. Pri tejto príležitosti vznikol pred rokom na Františkánskej bašte v centre Prešova projekt s názvom Komunitná včelia záhrada. V rámci projektu boli na bašte umiestnené včelstvá, ktoré majú upozorniť na dôležitý význam včiel a ostatných opeľovačov pre človeka a životné prostredie. Na aktivitách Komunitnej včelej záhrady participuje aj Katedra ekológie FHPV PU. „Keďže bašta bola dlhší čas nevyužívaná a postupne zarástla náletovou zeleňou, bolo potrebné tieto priestory najprv vyčistiť. Do čistenia sa zapájali aj dobrovoľníci. Vznikol tiež nápad vytvoriť vyvýšené záhony a akúsi oázu rastlín pre včely a ostatné opeľovače. Výsadbu hmyzomilných rastlín zabezpečila Katedra ekológie Prešovskej univerzity,“ približuje začiatky Stanislav Kowalski, autor projektu Komunitná včelia záhrada. Vytvorením záhrady a zapojením dobrovoľníkov do výsadby rastlín a do záchrany národnej kultúrnej pamiatky dostal tak tento projekt komunitný rozmer.

Včely majú pomôcť zistiť mieru kontaminácie životného prostredia
Komunitná včelia záhrada a Katedra ekológie Prešovskej univerzity v Prešove v súčasnosti pracujú na výskumnej aktivite, ktorá je zameraná na zisťovanie miery kontaminácie životného prostredia ťažkými kovmi, využitím tzv. bioindikátorov – teda živých organizmov, ktoré citlivo reagujú na zmeny v životnom prostredí. „Cieľom aktivity je vybudovanie siete spolupracujúcich včelárov na Slovensku, ktorí v rámci projektu poskytnú za istých podmienok vzorky medu, peľových obnôžok a včiel, za účelom hodnotenie vybraných rizikových prvkov,“ vysvetľuje Lenka Demková z Katedry ekológie FHPV PU. Do danej aktivity sa zapojili viacerí včelári z celého Slovenska, ako aj Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Poľnohospodárska univerzitou v Nitre. Pripojiť sa plánuje aj Katedra geografie FHPV PU.
„Vzhľadom na to, že užitočný dolet včiel za znáškou je približne 2km, v niektorých prípadoch aj väčší, bude možné komplexne posúdiť stav znečistenia životného prostredia v rámci sledovaného radiánu,“ pokračuje Lenka Demková. Ako dodáva, pridanou hodnotou bude hodnotenie zaťaženia ovzdušia využitím metódy machových a lišajníkových "taštičiek", ktorú vedci z Katedry ekológie už niekoľkokrát úspešne využili na výskum kvality ovzdušia v rôznych typoch ekosystémov.

Organizujú aj odborné prednášky a kurzy
V komunitnej včelej záhrade sa organizujú exkurzie zo škôl, prichádzajú tam taktiež nadšenci pre ekológiu, náhodní okoloidúci a samozrejme študenti ekológie z Prešovskej univerzity. Jednou z aktivít Komunitnej včelej záhrady je i organizovanie série prednášok s názvom Ekologická noc, na ktorej vystupujú odborníci z danej oblasti.
„V rámci projektu Komunitná včelia záhrada prebieha na pôde Katedry ekológie aj včelársky kurz pre začiatočníkov, ktorý je určený nielen pre študentov a zamestnancov Prešovskej univerzity, ale aj pre širokú verejnosť,“ dodáva Stanislav Kowalski. Cieľom tohto kurzu je naučiť poslucháčov základom včelárárstva, oboznámiť ich s hlavnými problémami, ktoré sú spojené so súčasným chovom včiel, ale predovšetkým ich viesť k pozitívnemu prístupu k životnému prostrediu.

Univerzita plánuje zriadiť vlastnú včelnicu
Od školského roka 2020/21 chce kurz včelárstva pre seniorov spustiť aj Univerzita tretieho veku Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU. Dvojročný kurz bude zahŕňať výuku o kompletnej včelárskej starostlivosti spolu s praktickou časťou priamo v univerzitnej včelnici. Tú univerzita plánuje zriadiť na školskom pozemku, jej spustenie však prerušila koronakríza. Univerzitnú včelnicu so šiestimi včelstvami tak otvorí až na jar budúceho roku.

Zdroj: PU, Anna Polačková Foto: Stanislav Kowalski & Vlastimil Slávik

 

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo