máj 31, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto, zdroj: PSK Foto, zdroj: PSK

V okresoch Bardejov a Svidník sa opravia cesty a mosty za 2,6 miliónov eur

Prešovský samosprávny kraj začína s realizáciou veľkej cestnej investície podporenou z európskych štrukturálnych fondov. Cieľom je zlepšenie dopravného spojenia v prihraničných oblastiach s Poľskom a zmodernizovanie štyroch úsekov ciest Raslavice – Lopúchov - Stuľany – Kuková vo výške takmer 2,6 miliónov eur. Investícia sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 na základe úspešného projektu s názvom Zlepšenie dopravného spojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor. Predmetom stavebných prác budú na slovenskej strane rekonštrukcie ciest III/3490 Raslavice – Lopúchov a III/3500 Stuľany – Kuková v dĺžke viac ako 8 kilometrov. „Pre nás je to veľmi významná investícia nielen čo sa týka zvýšenia bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej premávky, ale predovšetkým prepojenia cestnej infraštruktúry s Poľskom, ktoré je pre nás strategickým susedom. Sme radi, že sa nám darí zapájať do spoločných projektov európske štrukturálne fondy, ktoré nám pomáhajú vylepšovať parametre našich regionálnych ciest a koniec-koncov spájať ľudí v pohraničí,“ uviedol dnes (11. mája) pri oficiálnom odovzdávaní staveniska v Raslaviciach predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Foto: odovzdávaniu staveniska k cezhraničnému projektu Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor, Zdroj: PSK

Celková hodnota cezhraničného projektu je vyše 7 miliónov eur, z ktorých sa na slovenskej strane preinvestuje takmer 2,6 milióna eur. Predmetom stavebných prác je zlepšenie dopravno-technického stavu predmetných úsekov, rekonštrukcie mostných objektov, stabilizácie zosuvov či zlepšenie odvodňovacieho režimu. „Začíname v obci Raslavice smerom na obce Lopúchov, kde budeme sanovať ťažké zosuvy na serpentínovej ceste, ďalej budeme pokračovať v Stuľanoch, kde prechádzame smerom na obec Kuková. Riešime tu opäť opravy vozoviek, zosuvné problémy, rovnako aj rekonštrukcie dvoch mostov v Dukovciach a Kukovej a napokon aj prieťah obcou Želmanovce. Na celej trase dopĺňame všetky bezpečnostné prvky, ako sú vodorovné dopravné značenia, zvodidlá a celkovú vybavenosť cesty tretej triedy,“ špecifikoval riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth a dodal, že stavebné práce bude realizovať spoločnosť Doprastav a trvať by mali 12 mesiacov. Ako zároveň uviedol, samotný projekt je len začiatkom procesu obnovy vozoviek v Prešovskom kraji. „Po tejto stavbe by mala začať ďalšia, ktorá by mala na ňu plynule nadviazať, a to je úsek Demjata- Raslavice v dĺžke zhruba 3 kilometre, kde sa budú rekonštruovať dva mosty, v sume približne 3 milióny eur,“ uviedol M. Horváth.

Prešovský samosprávny kraj je v získavaní eurofondových peňazí na cestné projekty mimoriadne úspešný. V rámci cezhraničného programu Interreg V-A bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch v okresoch Bardejov, Svidník a Medzilaborce zrekonštruovaných a zmodernizovaných takmer 30 kilometrov ciest druhej a tretej triedy v celkovej hodnote viac ako 7,5 milióna eur.

Okrem projektu Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor je ďalšou úspešnou investíciou, ktorá sa aktuálne bude realizovať na území kraja v pohraničí, aj druhá etapa modernizácie cestného napojenia Pieninských národných parkov za 6 miliónov eur.

Zdroj: PSK, Daša Jeleňová

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo