júl 28, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Študenti tretích a štvrtých ročníkov na troch stredných školách v Prešove sa v priebehu minulého týždňa zúčastnili vedeckých dielní venovanej onkológii.


Tento edukačno-popularizačný seminár zavítal v našom meste na Spojenú katolícku školu svätého Mikuláša, Gymnázium J.A. Raymana a my sme s našou kamerou monitorovali túto aktivitu na Evanjelickej spojenej škole. Upozornenia na potrebu onkologickej prevencie na všetkých jej stupňov sa týkali okrem nezdravého jedla, fyzickej nečinnosti a zvládania stresu aj zlozvyku ktorý sa týka mladých ľudí.

Nadácia Výskum Rakoviny oslávila už 25 rokov pričom za tento čas podporila 15 projektov v celkovej sume 77 740 €, 50 vedeckých pracovníkov na konferenciách a služobných cestách v sume 29 680 €, zakúpila laboratórne prístroje v celkovej sume 1 093 757 €, organizovala 6 ročníkov Súťaže mladých onkológov a okrem ďalších aktivít aj tento už 9. ročník vedeckých dielní onkológia na gymnáziách a stredných školách po celom Slovensku.

Nadácia Výskum Rakoviny (www.nvr.sk) má hlavný cieľ podporovať a propagovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Aktivity nadácie prispievajú k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine (http://www.nvr.sk/informacie-o-nadacii/ciele-nadacie).

Pod heslom Nie je to mimo nás nadácia pripomína, že neoddeliteľnou súčasťou úspešnej prevencie, diagnostiky a liečby je vzťah vedec-lekár-pacient, ktorého úspešnosť meraná parametrami ako sú celkové prežitie, prežívanie bez choroby či kvalita života, je úmerná podpore jednotlivcov, spoločnosti a vlády.

Nadácia Výskum Rakoviny je jedným z mála subjektov na Slovensku, ktorý sa aktívne podieľa na aktivitách Svetového dňa proti rakovine (www.worldcancerday.org).

Naposledy zmenené sobota, 16 február 2019 10:50

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo