júl 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: zdroj Fórum kresťanských inštitúcií Foto: zdroj Fórum kresťanských inštitúcií

Fórum kresťanských inštitúcií združuje 60 organizácií s tisíckami členov. Mnohí z nich aj v súčasnej dobe slúžia tým najodkázanejším.

Členské inštitúcie stoja nablízku ľuďom a z prvej ruky poznajú ich potreby. Ale pre svoju službu potrebujú aj vhodné legislatívne prostredie. Preto Fórum kresťanských inštitúcií naformulovalo podnety k sociálnej a rodinnej agende a predložilo ich ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny ako impulzy do programového vyhlásenia vlády.
Centrálnymi pojmami výzvy FKI je na jednej strane odkázaný človek s jeho potrebami a na druhej strane jeho pomáhajúca komunita, teda rodina, susedia, priatelia, obec, región a potreby tejto pomáhajúcej komunity. Na prvom mieste nemôžu stáť rezorty, úrady, tlačivá, lehoty, klasifikácie, “pingpongovanie” zodpovednosti a kompetencií, ale človek odkázaný na pomoc. Systém sa musí prispôsobovať človeku a nie človek systému. Zvlášť v tejto náročnej dobe sa ukazuje ako je nevyhnutné budovať systém, aby nebolo treba behať od okienka k okienku, z úradu na úrad, ale aby informácie a pomoc boli na jednom mieste.

FKI má viacero konkrétnych odporúčaní. Navrhuje spoločnú nezávislú posudkovú činnosť pre samosprávu, štátnu správu a Sociálnu poisťovňu, vytvorenie podmienok pre čím dlhšie zotrvanie v domácom prostredí, odovzdávanie príspevku na odkázanosť do rúk prijímateľa pomoci, zjednotenie poskytovania sociálnych a zdravotných služieb a obligatórne poskytnutie sociálnej pomoci. Ďalšími dôležitými témami podľa FKI je podporovanie aktivít cirkví a kresťanských inštitúcií v službe Rómom, prehĺbenie medzisektorovej spolupráce a dosahovanie synergie pri prekonávaní chudoby, redukovanie hazardu, intenzívnejšia podpora zamestnanosti s dôrazom na mladých a podnety pre rodinnú politiku. „Rodina nie je sociálny pacient. Je to komunita, ktorá vytvára a buduje spoločnosť. Preto podčiarkujeme potrebu oddelenia rodinnej politiky od sociálnej. Jednotkou, ktorá najmenej odčerpáva zdroje zo sociálneho systému, a naopak do neho prispieva, je fungujúca stabilná prirodzená rodina založená manželstvom“, zdôraznila členka predsedníctva FKI, Katka Hulmanová.

Zdroj: Fórum kresťanských inštitúcií

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Nedeľa patrí rodine Nedeľa patrí rodine

    Pri príležitosti medzinárodného Dňa rodiny, ktorý sa z rozhodnutia OSN každoročne pripomína 15. mája, pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií výzvu najvyšším predstaviteľom nášho štátu.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo