apríl 06, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, archív TV7  Foto: ilustračné, archív TV7

Prešovské základné školy a materské školy sú zatvorené od 13. marca.

Žiaci i predškoláci si už zvykli na nový režim. Učia sa priamo z domu. Všetkých 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov plynule prešlo z prezenčnej formy výučby na elektronickú, vrátane výchovných predmetov. Prešovskí učitelia sa rýchlo prispôsobili novej situácii a v rámci povinnej elektronickej výučby sa žiakom čoraz častejšie prihovárajú aj online a môžu im tak vysvetliť novú látku napríklad priamo z obývačky. Okrem samotnej výučby prebieha elektronicky aj zadávanie domácich úloh, metodických listov a testov vrátane vyhodnocovania a hodnotenia. Domáce úlohy dostávajú žiaci na dennej báze, rovnako ako v škole, pričom učiteľ vždy určí či ide o krátkodobú alebo dlhodobú úlohu. Prešovskí učitelia pri svojej práci najčastejšie využívajú webové portály Bez kriedy, VIKI, Taktik, Zborovňa, Eduworld a ďalšie.

Materské školy
Ani učiteľky z materských škôl sa v týchto dňoch doma nenudia. Zabezpečujú totiž rôzne aktivity pre deti, taktiež v elektronickej forme. Takýmto spôsobom ponúkajú rodičom nové kreatívne formy trávenia času s deťmi, a zároveň sa snažia odľahčiť ich povinnosti v čase keď musia byť so svojimi ratolesťami celé dni doma.
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole rodičia prešovských detí v súčasnosti uhrádzať nemusia. Za mesiac marec zaplatia len pomernú časť príspevku za prvých 9 dní, počas ktorých prebiehal v MŠ vyučovací proces. Za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú. V prípade, že rodičia detí majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť na ich účty do konca školského roka 2019/2020, najneskôr však do 31.7.2020.

Zápisy detí
Zápisy detí do základných a materských škôl budú prebiehať v nových termínoch. V prípade ZŠ to bude od 15. do 30. apríla 2020, avšak bez prítomnosti detí. V MŠ sa budú vykonávať zápisy od 30. apríla do 31. mája 2020.

 

Zdroj: Mesto Prešov

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo