apríl 06, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

Európsky parlament sa v spolupráci s členskými štátmi snaží zabezpečiť, aby mohla EÚ zakúpiť dýchacie prístroje, masky a ďalšie zdravotnícke vybavenie priamo pre nemocnice v Únii. 

Európska komisia vo štvrtok rozhodla o vytvorení prvej strategickej rezervy zdravotníckeho zariadenia v systéme rescEU, ktorá by mala byť v rámci boja proti nákaze COVID-19 urýchlene sprístupňovaná členským štátom trpiacim akútnym nedostatkom vybavenia. Obstarávať by sa mali zariadenia určené na liečbu pacientov a pomôcky na ochranu zdravotníckeho personálu a spomalenie šírenia nákazy.

• EÚ zakúpi pre nemocnice zdravotnícke vybavenie v hodnote 50 miliónov eur
• spoločné obstarávanie testov, masiek a dýchacích zariadení (ventilátorov)
• repatriácia viac ako 1.800 občanov EÚ

Parlament pracuje spolu s členskými štátmi na urýchlenom uvoľnení 40 mil. eur - z celkového objemu 50 mil. eur - na nákup zariadení intenzívnej starostlivosti, napríklad takzvaných ventilátorov, ako aj osobných ochranných prostriedkov vrátane opätovne využiteľných respirátorov.

Členské štáty spájajú svoje sily aj prostredníctvom Dohody o spoločnom obstarávaní, na základe ktorej by mali nakúpiť prostriedky osobnej ochrany, dýchacie prístroje (ventilátory) a testovacie sady na COVID-19. Vzájomná spolupráca posilní vyjednávaciu pozíciu členských štátov EÚ na svetovom trhu.

Vyhlásenie predsedu Výboru EP pre verejné zdravie
Predseda Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) Pascal Canfin (RE, FR) okomentoval iniciatívu Európskej komisie týmito slovami: „Minulý týždeň prijala Európa niekoľko historických rozhodnutí v boji proti nákaze COVID-19 a jej dopadom na hospodárstvo EÚ. Nehovoríme o tom dostatočne a nehovoríme to dosť nahlas. Európa robí pre záchranu životov všetko, čo môže. Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany už v minulosti pomáhal občanom EÚ, ktorých postihli zemetrasenia, hurikány a záplavy, či ktorí bojovali s lesnými požiarmi. Dnes využívane fondy EÚ v rámci programu rescEU po prvýkrát na podporu úsilia členských štátov v boji proti vírusu, a to zaistením dostupnosti nevyhnutne potrebného zdravotníckeho a ochranného vybavenia. Ide o solidaritu EÚ v akcii.‟

„Súčasná kríza zároveň poukazuje na dôležitosť vyčlenenia dostatočných prostriedkov pre mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany po roku 2020 tak, ako to požadoval Európsky parlament,‟ dodal poslanec Canfin.

RescEU je súčasťou mechanizmu EÚ, ktorý posilňuje spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti civilnej ochrany. Vďaka programu rescEU môže EÚ od roku 2019 priamo pomáhať členským štátom pri katastrofách, na zvládnutie ktorých ich vnútroštátne kapacity nestačia. Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany pomohol po vypuknutí nákazy COVID-19 repatriovať viac ako 1.800 občanov EÚ z celého sveta.

 

Zdroj: Tlačová správa, 23-03-2020 Európskeho parlamentu

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo