apríl 06, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rúška pre ohrozené skupiny obyvateľov

Mesto Prešov pokračuje v distribúcii ochranných rúšok pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov.

Po senioroch prišli na rad ľudia z marginalizovaných rómskych komunít a bezdomovci. Počas uplynulého týždňa sme rozdali tisícky rúšok seniorom, pre ktorých je šíriaci sa koronavírus najviac nebezpečný. Išlo predovšetkým o látkové rúška, ktoré svojim klientom ušili pracovníčky denných centier, stacionárov a zariadení pre seniorov. Rúška dostali aj starší ľudia, ktorí žijú sami a nedokážu si ich zaobstarať. S ich roznášaním aj naďalej pomáhajú mestskí policajti a dobrovoľníci.

Ohrozenou skupinou sú aj Rómovia z lokality K starej tehelni, kde žije množstvo neprispôsobivých občanov. Mesto Prešov preto v snahe chrániť pred nákazou ostatných obyvateľov zabezpečilo zásielku 360 látkových rúšok aj pre nich. Mestskí policajti ich odovzdali pracovníkom miestneho komunitného centra, ktorých úlohou je teraz zabezpečiť osvetu medzi obyvateľmi tejto lokality. Budú im vysvetľovať prečo je dôležité chrániť si tvár rúškom a ako sa majú správne starať o ich údržbu. Následne budú rúška rozdávať tým, ktorí ich ešte nemajú, pričom každý kto takéto rúško dostane, musí potvrdiť jeho prevzatie svojím podpisom, aby sme predišli prípadnému spochybňovaniu tejto pomoci. Ďalších 100 rúšok odovzdajú príslušníci mestskej polície v Nízkoprahovom dennom centre na ulici Pod Táborom. Jeho pracovníci budú postupovať pri rozdávaní rúšok rovnakým spôsobom.

Okrem bezplatne vyrobených rúšok mesto Prešov objednalo 2850 ks látkových rúšok, ktoré sú vhodné na opakované použitie, v hodnote 7 044 eur s DPH (priemerná cena za jedno látkové rúško je 2,47 eur s DPH). Pomocnú ruku podal aj Slovenský červený kríž, OZ Podaj ďalej a rôzni jednotlivci. Seniori starší ako 70 rokov sa môžu naďalej obrátiť na pracovníkov MsÚ v Prešove, ktorí im v prípade potreby rúška zabezpečia.

Mesto Prešov oslovilo aj všetkých miestnych neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, miestne seniorské organizácie a všetkých zamestnancov mestského úradu, aby kontaktovali radnicu v prípade, že vedia o senioroch, ktorým chýbajú rúška a nevedia si ich sami ušiť. Meno a adresu človeka, ktorý potrebuje rúško je možné nahlásiť na Referáte klientskeho centra, tel. č.: 051/3100 512.

 

Zdroj: mesto Prešov

Naposledy zmenené pondelok, 23 marec 2020 18:14

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo