apríl 06, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stanovisko PU ku koronavírusu COVID 19

Stanovisko vedenia Prešovskej univerzity v Prešove k aktuálnej epidemiologickej situácii výskytu koronavírusu COVID 19

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu koronavírusu COVID 19, vedenie Prešovskej univerzity v Prešove (PU) na svojom zasadnutí dňa 09.03.2020 prijalo nasledovné opatrenia:
1.) V čase od 10. do 23.marca 2020 sa prerušuje prezenčná výučba na všetkých fakultách a celouniverzitných pracoviskách.
2.) V čase od 10. do 23.marca 2020 sa všetkým pedagogickým zamestnancom univerzity odporúča zváženie čerpania dovolenky alebo po dohode s dekanom/dekankou/riaditeľom celouniverzitného pracoviska práca na doma.
3.) V čase od 10. do 23.marca 2020 sa všetkým študentom univerzity, ubytovaným v Študentských domovoch PU, dôrazne odporúča, aby tento čas trávili v mieste svojho bydliska. Vedenie univerzity si vyhradzuje právo uzavretia Študentských domovov PU.
4.) Zakazujú sa návštevy v Študentských domovoch PU.
5.) S okamžitou platnosťou sa zakazujú všetky zahraničné služobné cesty do Číny, Talianska, Južnej Kórey a Iránu. Zákaz platí do odvolania. Súkromné cesty zamestnancov sa odporúča prehodnotiť.
6.) Zamestnancom, ktorí sa vrátili z týchto krajín sa odporúča, po konzultácii s dekanom/ dekankou/riaditeľom celouniverzitného pracoviska, práca na doma.
7.) Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove odporúča svojim zamestnancom zvážiť pracovné cesty do iných krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu. V prípade vycestovania do takejto krajiny resp. oblasti sa odporúča:
- nepoužívať mestskú hromadnú dopravu,
- vyhýbať sa masovým podujatiam,
- dbať o zvýšenú hygienu.
Tie isté odporúčania platia aj pri pracovných cestách do Bratislavského kraja.
8.) V prípade vycestovania v rámci študentských a zamestnaneckých mobilít sa odporúča presunúť mobilitu na neskorší termín.
9.) Zrušiť prijímanie osôb v rámci programu Erasmus a iných mobilít z rizikových oblastí (Čína, Taliansko, Južná Kórea, Irán a pod.)
10.) Univerzita až do odvolania ruší všetky plánované akademické, vedecké a kultúrne podujatia a všetkým svojim súčastiam odporúča prehodnotenie konania takýchto podujatí.
11.) Univerzita zabezpečí zvýšenú dezinfekciu všetkých spoločných priestorov a umiestnenie dezinfekčných prípravkov určených na dezinfekciu rúk vo všetkých objektoch univerzity.
12.) Univerzita odporúča starším pedagogickým zamestnancom (nad 65 rokov) a zamestnancom trpiacich závažnými chronickými a onkologickými ochoreniami zvážiť svoju prítomnosť na pracovisku a po dohode so svojim nadriadeným zvážiť prácu na doma.
13.) Výučba Univerzity tretieho veku sa presúva na neskorší termín.
14.) Všetkým zamestnancom a študentom sa odporúča riadiť sa preventívnymi opatreniami, ktoré odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR:  zvýšené dodržiavanie hygienických pravidiel,  časté umývanie rúk mydlom a vodou, resp. používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu,  zakrývanie nosa a úst pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou s následným vyhodením do koša,  vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,  v prípade choroby liečenie doma,  zabránenie nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,  konzumácia prevareného mäsa a vajec,  kontrola svojho zdravotného stavu (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom,  kontaktovanie alebo vyhľadanie lekára v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti postihnutej koronavírusom.

Bližšie informácie dostupné na: Úrad verejného zdravotníctva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR WHO ECDC

Zdroj: Prešovská univerzita, Dr. h . c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., v. r. rektor

Naposledy zmenené utorok, 10 marec 2020 09:59

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo