december 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Veriaci sa modlili za Slovensko

Foto: zdroj ISPA Foto: zdroj ISPA

Takmer 3 tisíc veriacich sa zišlo v nedeľu 23. februára v popradskej aréne na modlitbovom stretnutí Ruženec za Slovensko.

Podujatie zorganizovala iniciatíva Slovenský dohovor za rodinu a uskutočnilo sa pod záštitou prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý stretnutie o 13.00 slávnostne otvoril a v krátkom príhovore pozval prítomných, aby načúvali Božiemu hlasu a plným priehrštím načierali z milostí, ktoré pre ne Boh pripravil.
Program stretnutia tvorili svedectvá a katechézy, ktoré boli popretkávané modlitbou posvätného ruženca. Všetko sa nieslo v duchu medžugorských večerov a počas celého popoludnia sa tak veriaci mohli pomodliť radostný, bolestný, slávnostný ruženec a korunku Božieho milosrdenstva. Silné svedectvo osobného obrátenia zaznelo z úst Gorana Čurkoviča. O potrebe viery a sile modlitby ruženca rozprával v katechéze saleziánsky kňaz z Poľska Dominik Chmielewski SDB. No asi najviac sa veriaci tešili zo svedectva Mirjany Dragičevičovej Soldovej, vizionárky z Medžugorja. Mirjana rozpovedala o tom, akú má skúsenosť s Nebeskou Matkou, ako aj jednotlivé posolstvá a slová, ktoré Presvätá Bohorodička adresovala ľudstvu.

Vyvrcholením stretnutia bola večerná archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Spolu s ním koncelebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, ktorý sa prihovoril aj v kázni, Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, približne 50 kňazov a dvaja diakoni. Spevom doprevádzal svätú liturgiu miešaný Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova-Čemerného.
V homílii otec biskup Orosch poukázal, na dôležitosť mariánskej úcty v slovenskom národe, ktorej historické korene siahajú ešte pred príchod slovanských vierozvestcov na Veľkú Moravu. Pripomenul, že Mária vždy orodovala aj bude orodovať za svoj ľud a skrze zjavenia v Lurdoch, Fatime či v Medžugorí, pozýva veriacich k pokániu a k obráteniu nielen mysle, ale hlavne srdca.
V závere svätej liturgie sa všetci prítomní zverili pod ochranu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Celý program modlitbového stretnutia bol zavŕšený eucharistickou adoráciou, kedy zazneli myšlienky rožňavského biskupa Stanislava Stolárika, ktorý v závere požehnal všetkých prítomných s Najsvätejšou Eucharistiou.

Zdroj: ISPA

Súvisiace položky (podľa značky)