apríl 04, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: zdroj PU Foto: zdroj PU

Výsledkom niekoľkoročného výskumu ekológov z Prešovskej univerzity, pod vedením docenta Jozefa Fejéra, je vyšľachtenie a registrácia novej odrody maku siateho s názvom Azurit. Ten má lepšie parametre úrody a kvality ako registrované odrody.

Kolektív pracovníkov Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) PU sa už niekoľko rokov zaoberá výskumom biodiverzity špeciálnych druhov rastlín. Jedným z najnovších úspechov výskumných aktivít tejto katedry je nová odroda maku siateho. „Azurit sa vyznačuje stabilnou a vyššou úrodou semena s vyššou hmotnosťou tisíc semien v porovnaní s kontrolnými odrodami (Opal a Major). Makové semeno má lepšie senzorické vlastnosti, vyznačuje sa peknou svetlomodrou farbou, s veľmi dobrou farebnou vyrovnanosťou. Vyšší obsah oleja v semene je predpokladom lepších chuťových vlastností, a teda vhodnosti využitia na potravinárske účely,“  vysvetlil doc. Jozef Fejér z Katedry ekológie FHPV. Ako dodal, nová odroda je jedným z výsledkov projektu s názvom „Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel,“ ktorý sa realizoval v rokoch 2011 – 2014.

„Monitoring, zber a následné hodnotenie krajových populácií maku hlavne z oblasti severovýchodného Slovenska boli zavŕšené úspechom v podobe vyselektovania genotypu maku, ktorý vykazoval lepšie parametre úrody a kvality ako registrované odrody. Tento genotyp pod označením PU-01 bol v rokoch 2016 – 2018 skúšaný v Štátnych odrodových skúškach a v roku 2019 registrovaný ako nová odroda maku potravinového typu s názvom Azurit,“ doplnil Fejér. V záver roka 2019 bolo odrode udelené šľachtiteľské osvedčenie.

Podľa Fejéra je tvorba nových odrôd so zlepšenými parametrami kvality makového semena pre potravinárske využitie na Slovensku vysoko aktuálna. „Mak siaty je v oblasti strednej Európy tradičnou pochutinou používanou predovšetkým na priamy konzum v podobe rôznych druhov pokrmov. Slovenská republika aj Česká republika je jedna z mála krajín v rámci Európy a sveta, kde je mak možné legálne pestovať na konzumné účely, samozrejme pri dodržaní určitých legislatívnych podmienok,“ poznamenal.

Vyšľachtenie a zaregistrovanie novej odrody maku siateho je v poradí siedmy výstup tohto typu z dielne vedcov PU, ktorý je na úrovni patentu (odroda rumančeka; odroda mäty piepornej;  dve odrody láskavca Pribina a Zobor vyšľachtené v spolupráci s Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín, Centrom biológie rastlín a biodiverzity, SAV Nitra; 2 x Európska právna ochrana odrôd).

Foto: prof. Gabriel Paľa, prorektor PU

„Prešovská univerzita si je vedomá potreby aplikácie výsledkov vedeckého výskumu do praxe. Vyšľachtená odroda Azurit – maku siateho je toho svetlým príkladom. Vedenie PU sa tomuto úspechu veľmi teší a aj naďalej bude podporovať pracovníkov univerzity, aby pokračovali vo svojich vedeckých bádaniach, ktoré budú mať presah do praxe. Nechceme robiť vedu pre vedu, ale chceme reagovať na reálne apely a spoločenské potreby, či objednávky,“ povedal prof. Gabriel Paľa, prorektor PU pre vedu, umenie, šport a akreditáciu, ktorý verí, že si táto odroda nájde svoje miesto v potravinárskej praxi a bude úspešná.

Zdroj: PU, Anna Polačková

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo