február 22, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vo farnosti Stakčín sa konali sväté misie

Foto: misie v Stakčíne, autor Peter Fedorko Foto: misie v Stakčíne, autor Peter Fedorko

V gréckokatolíckej farnosti Stakčín sa v dňoch 18. – 26. januára 2020 konali sväté misie.

Misionárov v prvý deň pri svätej liturgii privítal správca farnosti Peter Demjanovič. Tento požehnaný čas viedli redemptoristi Jozef Jurčenko CSsR a Jozef Kišák CSsR. Hlavným poslaním misionárov bolo obnoviť a prehĺbiť živú vieru v Boha. Plný chrám počas týchto dni potvrdzoval, že aj táto farnosť potrebuje obnoviť ducha skrze novú evanjelizáciu. Nádhernú atmosféru tohto času spevom dopĺňal detský zbor a taktiež zbor matiek. Program pozostával zo slávenia svätých liturgií s misijnými kázňami, kedy počas jednotlivých dní si veriaci mali možnosť obnoviť krstné a manželské sľuby, udeľovala sa sviatosť pomazania chorých, ďalej to boli modlitby molebenov, adorácie pred Eucharistickým Kristom s odprosovaním za hriechy farnosti, stavovské stretnutia s deťmi, mládežou, stretnutia s mužmi a ženami, či návštevy chorých.

Veľké množstvo veriacich pristúpilo k sviatosti zmierania a mnohí využili možnosť duchovných rozhovorov s misionármi. Boh počas týchto svätých misií prinášal pokoj do sŕdc ľudí a upevňoval ich vieru. Veľmi silným momentom bola krížová cesta v uliciach obce, počas ktorej veriaci niesli misijný kríž a vydávali svedectvo o milujúcom Kristovi. V záverečný deň otcovia misionári posvätili tento misijný kríž a všetkým udelili požehnanie ako posilu vo vernosti Kristovi v každodennom živote.

Zdroj: Peter Demjanovič

Naposledy zmenené utorok, 28 január 2020 14:23

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo