december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Korpáš vedúcim kancelárie primátorky

Zdroj: internet Zdroj: internet

Prešovská primátorka má nového vedúceho kancelárie.

Začiatkom roka 2020 sa funkcie ujal Richard Korpáš. Vystriedal tak dočasne zastupujúceho Petra Kulana, po tom čo úrad po roku služby opustil Adrián Kuba.

Kancelária primátora zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z postavenia primátora mesta a zástupcu primátora mesta, zodpovedá najmä za:

  • činnosť sekretariátu primátora, koordinuje časový a vecný program primátora mesta,
  • protokolárne záležitosti, organizačne a protokolárne zabezpečuje oficiálne návštevy a prijatia,
  • zabezpečuje mediálne aktivity  a vzťahy s verejnosťou,
  • koordinuje oficiálnu spoluprácu s partnerskými mestami,
  • zabezpečuje agendu krízového riadenia a PO

Súvisiace položky (podľa značky)