apríl 03, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pokoj a dialóg pre Slovensko

Fórum kresťanských inštitúcií citlivo vníma spoločenskú situáciu na Slovensku a reaguje na pribúdajúce prejavy neznášanlivosti.

Pozýva všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa vydali cestou pokoja, vzájomného rešpektu a kultivovaného dialógu.
Poukazuje na to, že dva prúdy nevraživosti – na jednej strane výsmech z kresťanských hodnôt a ich spájanie s extrémom a na strane druhej šírenie neznášanlivosti akoby v mene kresťanstva – si vzájomne prilievajú olej do ohňa a vytvárajú začarovaný kruh vzájomnej neznášanlivosti. Verejná debata zhrubla.
Memorandum apeluje aj na politikov, aby v prebiehajúcej predvolebnej kampani zápasili o hlasy voličov predkladaním zodpovedných argumentov a riešení.

Memorandum Fóra kresťanských inštitúcií

S úzkostlivou starosťou a s čoraz väčším znepokojením už dlhší čas pozorujeme pribúdajúce prejavy neznášanlivosti na Slovensku. Ako platforma združujúca 60 kresťanských organizácií, ktoré vyvíjajú svoju činnosť v rôznych oblastiach – od rodiny cez sociálnu službu odkázaným, prácu s mládežou, vzdelávanie až po humanitárnu a misijnú oblasť – snažíme sa našou činnosťou a postojmi obohacovať spoločnosť, ktorej sme súčasťou. Vnímame niektoré nezdravé tendencie v našej spoločnosti, chceme ich pomenovať a súčasne povzbudiť k ich prekonaniu a k pozitívnemu nasmerovaniu. Veríme, že kresťanstvo má silu vnášať do spoločnosti zmierenie a nádej do budúcnosti. Kresťanstvo je jedným z podstatných koreňov našej civilizácie. V ostatných rokoch sme svedkami snahy vytláčať toto názorové spektrum na okraj verejnej diskusie a nekriticky spájať všetkých veriacich kresťanov s extrémizmom. Zvyšuje sa prah tolerancie voči zosmiešňovaniu kresťanstva a jeho hodnôt. Sledujeme tiež populistické pokusy niektorých politikov zneužívať nespokojnosť a frustráciu, ktoré sa roky v spoločnosti hromadia. Mnohé spoločenské problémy a konflikty sa dlhodobo dôsledne neriešili. Na hľadanie skutočných riešení sa mnohokrát nenašla politická vôľa alebo chýbala odvaha. Najrôznejšie krivdy sa dnes dotýkajú nejedného obyvateľa našej krajiny a zdá sa, že rastie počet ľudí, ktorí volajú po radikálnych riešeniach. Ale ponúkanie jednoduchých riešení, podprahové šírenie strachu a neznášanlivosti, delenie ľudí na „nás dobrých“ a „tých zlých“, a okato sa pritom zaštiťovať kresťanskými symbolmi, je neprijateľnou karikatúrou kresťanstva. Tieto dva prúdy nevraživosti – na jednej strane výsmech z kresťanských hodnôt a ich spájanie s extrémom a na strane druhej šírenie neznášanlivosti akoby v mene kresťanstva – si vzájomne prilievajú olej do ohňa a vytvárajú začarovaný kruh vzájomnej neznášanlivosti. Verejná debata zhrubla. Nielen na sociálnych sieťach sú bežné nemiestne vtipy a vyhrážky. Aj udalosti ostatných dní ukazujú, že nezostáva len pri slovách. Zneuctenie židovských cintorínov v Námestove a Rajci, fyzické útoky na dominikánov, na cudzincov alebo medzi jednotlivými etnikami v rámci našej krajiny svedčia, že od predsudkov a nenávisti je nie ďaleko k otvorenému násiliu. Aby zvíťazilo zlo, stačí aby dobrí ľudia boli ticho. Drvivá väčšina našich občanov chce žiť v pokoji – v spoločnosti, ktorá rešpektuje odlišné názory a hľadá prijateľné riešenia v pokojnom dialógu. Nie sme naivní a uvedomujeme si, že niektoré problémy v našej spoločnosti narástli do takých rozmerov, že si vyžadujú veľké nasadenie a politickú odvahu.
Odmietame každú nenávisť, nech je motivovaná čímkoľvek. Boh, ako v neho kresťania veríme, je Boh lásky. Ježiš neprišiel meniť svet a človeka zbraňami a slovami odsudzovania. Zlo porazil tým, že sa stal človekom a dal sám seba ako zmiernu obetu. Postoj solidarity so slabými a núdznymi je postojom evanjelia. Preto my kresťania chceme byť nositeľmi zmierenia, búrania múrov a stavania mostov, či sme v politike, v rodine, v škole…
Pozývame všetkých občanov Slovenskej republiky k nastúpeniu cesty pokoja, vzájomného rešpektu a kultivovaného dialógu. Každým, aj nepatrným, činom alebo slovom meníme charakter našej spoločnosti. Môže sa to týkať rozhovoru s kolegom v práci, či diskusie na sociálnych sieťach. Začať musíme dnes, každý od seba. Takáto snaha prinesie dobré plody v živote každého jedného z nás i celej spoločnosti. Osobitne apelujeme na politikov, aby v prebiehajúcej predvolebnej kampani zápasili o hlasy voličov predkladaním zodpovedných argumentov a riešení. Duch otvoreného dialógu a snaha o spoločné dobro prinesú nádej.
Kresťania na celom svete slávia dnes slávnosť Zjavenia Pána - Troch kráľov. Veríme, že novonarodené dieťa Ježiš sa dnes cez mudrcov z východu symbolicky zjavil svetu, aby sa zvesť o jeho vykupujúcej, milosrdnej láske dostala ku všetkým národom. Tak aj my, reprezentanti kresťanských inštitúcií, hlásime sa dnes k túžbe byť verní tejto dobrej zvesti, ktorá patrí všetkým ľuďom bez rozdielu.

V Bratislave na slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára 2020.

Zdroj: Tomáš Kuzár, Predseda FKI

Naposledy zmenené streda, 08 január 2020 13:53

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo