december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Fórum kresťanských inštitúcií citlivo vníma spoločenskú situáciu na Slovensku a reaguje na pribúdajúce prejavy neznášanlivosti.

Pozýva všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa vydali cestou pokoja, vzájomného rešpektu a kultivovaného dialógu.
Poukazuje na to, že dva prúdy nevraživosti – na jednej strane výsmech z kresťanských hodnôt a ich spájanie s extrémom a na strane druhej šírenie neznášanlivosti akoby v mene kresťanstva – si vzájomne prilievajú olej do ohňa a vytvárajú začarovaný kruh vzájomnej neznášanlivosti. Verejná debata zhrubla.
Memorandum apeluje aj na politikov, aby v prebiehajúcej predvolebnej kampani zápasili o hlasy voličov predkladaním zodpovedných argumentov a riešení.

Memorandum Fóra kresťanských inštitúcií

S úzkostlivou starosťou a s čoraz väčším znepokojením už dlhší čas pozorujeme pribúdajúce prejavy neznášanlivosti na Slovensku. Ako platforma združujúca 60 kresťanských organizácií, ktoré vyvíjajú svoju činnosť v rôznych oblastiach – od rodiny cez sociálnu službu odkázaným, prácu s mládežou, vzdelávanie až po humanitárnu a misijnú oblasť – snažíme sa našou činnosťou a postojmi obohacovať spoločnosť, ktorej sme súčasťou. Vnímame niektoré nezdravé tendencie v našej spoločnosti, chceme ich pomenovať a súčasne povzbudiť k ich prekonaniu a k pozitívnemu nasmerovaniu. Veríme, že kresťanstvo má silu vnášať do spoločnosti zmierenie a nádej do budúcnosti. Kresťanstvo je jedným z podstatných koreňov našej civilizácie. V ostatných rokoch sme svedkami snahy vytláčať toto názorové spektrum na okraj verejnej diskusie a nekriticky spájať všetkých veriacich kresťanov s extrémizmom. Zvyšuje sa prah tolerancie voči zosmiešňovaniu kresťanstva a jeho hodnôt. Sledujeme tiež populistické pokusy niektorých politikov zneužívať nespokojnosť a frustráciu, ktoré sa roky v spoločnosti hromadia. Mnohé spoločenské problémy a konflikty sa dlhodobo dôsledne neriešili. Na hľadanie skutočných riešení sa mnohokrát nenašla politická vôľa alebo chýbala odvaha. Najrôznejšie krivdy sa dnes dotýkajú nejedného obyvateľa našej krajiny a zdá sa, že rastie počet ľudí, ktorí volajú po radikálnych riešeniach. Ale ponúkanie jednoduchých riešení, podprahové šírenie strachu a neznášanlivosti, delenie ľudí na „nás dobrých“ a „tých zlých“, a okato sa pritom zaštiťovať kresťanskými symbolmi, je neprijateľnou karikatúrou kresťanstva. Tieto dva prúdy nevraživosti – na jednej strane výsmech z kresťanských hodnôt a ich spájanie s extrémom a na strane druhej šírenie neznášanlivosti akoby v mene kresťanstva – si vzájomne prilievajú olej do ohňa a vytvárajú začarovaný kruh vzájomnej neznášanlivosti. Verejná debata zhrubla. Nielen na sociálnych sieťach sú bežné nemiestne vtipy a vyhrážky. Aj udalosti ostatných dní ukazujú, že nezostáva len pri slovách. Zneuctenie židovských cintorínov v Námestove a Rajci, fyzické útoky na dominikánov, na cudzincov alebo medzi jednotlivými etnikami v rámci našej krajiny svedčia, že od predsudkov a nenávisti je nie ďaleko k otvorenému násiliu. Aby zvíťazilo zlo, stačí aby dobrí ľudia boli ticho. Drvivá väčšina našich občanov chce žiť v pokoji – v spoločnosti, ktorá rešpektuje odlišné názory a hľadá prijateľné riešenia v pokojnom dialógu. Nie sme naivní a uvedomujeme si, že niektoré problémy v našej spoločnosti narástli do takých rozmerov, že si vyžadujú veľké nasadenie a politickú odvahu.
Odmietame každú nenávisť, nech je motivovaná čímkoľvek. Boh, ako v neho kresťania veríme, je Boh lásky. Ježiš neprišiel meniť svet a človeka zbraňami a slovami odsudzovania. Zlo porazil tým, že sa stal človekom a dal sám seba ako zmiernu obetu. Postoj solidarity so slabými a núdznymi je postojom evanjelia. Preto my kresťania chceme byť nositeľmi zmierenia, búrania múrov a stavania mostov, či sme v politike, v rodine, v škole…
Pozývame všetkých občanov Slovenskej republiky k nastúpeniu cesty pokoja, vzájomného rešpektu a kultivovaného dialógu. Každým, aj nepatrným, činom alebo slovom meníme charakter našej spoločnosti. Môže sa to týkať rozhovoru s kolegom v práci, či diskusie na sociálnych sieťach. Začať musíme dnes, každý od seba. Takáto snaha prinesie dobré plody v živote každého jedného z nás i celej spoločnosti. Osobitne apelujeme na politikov, aby v prebiehajúcej predvolebnej kampani zápasili o hlasy voličov predkladaním zodpovedných argumentov a riešení. Duch otvoreného dialógu a snaha o spoločné dobro prinesú nádej.
Kresťania na celom svete slávia dnes slávnosť Zjavenia Pána - Troch kráľov. Veríme, že novonarodené dieťa Ježiš sa dnes cez mudrcov z východu symbolicky zjavil svetu, aby sa zvesť o jeho vykupujúcej, milosrdnej láske dostala ku všetkým národom. Tak aj my, reprezentanti kresťanských inštitúcií, hlásime sa dnes k túžbe byť verní tejto dobrej zvesti, ktorá patrí všetkým ľuďom bez rozdielu.

V Bratislave na slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára 2020.

Zdroj: Tomáš Kuzár, Predseda FKI

Naposledy zmenené streda, 08 január 2020 13:53