december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Úplná uzávierka cesty II/546 Bajerov - Klenov

Predĺženie termínu úplnej uzávierky cesty II/546 v úseku Bajerov – Klenov. Správca pozemnej komunikácie SaÚC PSK vykonáva rekonštrukciu cestného telesa cesty II/546. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné komunikáciu úplne uzatvoriť. Obchádza je označená prenosným dopravným značením a je vedená po ceste III. triedy Bzenov – Janov- Radatice- Ľubovec – Suchá Dolina- Miklušovce – Klenov.

 

Úplná uzávierka bude trvať do 31. 05. 2020. Označenie uzávierky viď foto.            

Zdroj: KR PZ v Prešove

Súvisiace položky (podľa značky)