júl 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Do súťaže sa prihlásilo 21 stredoškolských časopisov

Študenti Spojenej školy J. Henischa v Bardejove získali prvé miesto v súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja.

V konkurencii 21 titulov, ktoré sa prihlásili do súťaže vyhlásenej Prešovským samosprávnym krajom, odbornú porotu najviac zaujal ich časopis Gymoš. V aktuálnom VII. ročníku súťažilo 21 stredoškolských časopisov z 12- tich miest a okresov. Odborná porota zložená z aktívnych novinárov z kraja si všímala obsahovú i grafickú úroveň spracovania príspevkov, aktuálnosť tém, ich prepojenie so životom školy či regiónu.
Víťazstvo si zo súťaže odniesol časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova.  Druhé miesto tak ako vlani pripadlo časopisu Gymploviny z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Minuloročný víťaz – Stretnutia z Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku obsadil tento raz tretie miesto. V cennom zlatom pásme skončili ďalšie tri tituly - časopis Druhý zmysel z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša zo Starej Ľubovne, ktorý získal aj cenu Regionálnej organizácie  Slovenského syndikátu novinárov v Prešove ,  Life in the Academy študentov Súkromného gymnázia v Poprade ocenený aj za najlepší vizuál a Phase z Gymnázia Leonarda Stöckela z Bardejova, ktorý na súťaži zabodoval najlepšou titulnou stranou.
„Je obdivuhodné, ako sa drží úroveň časopisov a aj z roka na rok mierne rastie. Vidíme to na grafike, výbere tém, samotnom spracovaní žurnalistických príspevkov i kreativite ich tvorcov. Teší nás tiež  fakt, že autori siahajú i  po zložitejších celospoločenských témach, ich články sú angažované, s názorom a občianskym postojom. Podľa počtu každoročne zaslaných študentských periodík, sú školské časopisy stále veľmi užitočným nástrojom komunikácie a  prezentácie škôl,“ uviedla v rámci hodnotenia predsedníčka poroty Daša Jeleňová.
Celkovo sa v zlatom pásme umiestnilo 6 titulov, v striebornom 5 a bronzovom 10 časopisov. Porota udelila aj ďalšie špeciálne ocenenia. Najkreatívnejším časopisom je Elán zo Strednej odbornej školy v Lipanoch, skokanom roka 2019 časopis študentov Strednej zdravotníckej školy v Poprade  Fonendoskop a objavom roka  Fragmenty z Cirkevnej spojenej školy zo Sniny. Mimoriadnu cenu poroty si vyslúžil časopis Sme takí, akí sme... Odborného učilišťa internátneho v Prešove za vklad pedagógov pri tvorbe článkov a za mentorské vedenie redakcie.
Na doterajších ročníkoch krajskej súťaže sa zúčastnila už vyše stovka časopisov. Tohtoročný víťaz bardejovský Gymoš vyhral súťaž už trikrát. Podobne sú na tom aj Gymploviny zo Starej Ľubovne, ktoré zvíťazili v druhom, štvrtom a piatom ročníku súťaže. Vlani premiérovo získali prvenstvo gymnazisti z Kežmarku s časopisom Stretnutia.

Súťaž časopisov organizoval po siedmykrát Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove a pod záštitou predsedu PSK  Milana Majerského.
Okrem vecných cien, diplomov, cenných rád od skúsených novinárov získali víťazné školy aj finančné príspevky – 500 €, 300 € a 200 €. Bonusovou cenou pre troch najlepších je novinová strana  v týždenníku My Prešovské noviny a absolútny víťaz absolvuje návštevu v Televízii Markíza.Výsledková listina:

•    Zlaté pásmo:

1. Gymoš, Spojená škola J. Henischa, Bardejov             
2. Gymploviny, Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa    
3. Stretnutia, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok        


Druhý zmysel, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa     
Life IN THE Academy, Súkromné gymnázium, Poprad                        
Phase, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov            

•    Strieborné pásmo:

Fonendoskop, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
Ikvač, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
Elán, Stredná odborná škola, Lipany
Fragmenty, Cirkevná spojená škola, Snina
Vita, Stredná zdravotnícka škola, Prešov

•    Bronzové pásmo:

Vzlet, Gymnázium, Lipany
Dubkáčik, Stredná odborná škola, Vranov nad Topľou
ŠUM, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa
ČaSOŠ, Stredná odborná škola remesiel a služieb, PopradInternátna pavučina, Stredná odborná škola, Svit
Sestrička, Stredná zdravotnícka škola, Humenné
Poddubáčik, Spojená škola, o. z SOŠ Lesnícka, Bijacovce
PULZ, Stredná priemyselná škola stavebná, Prešov
Sme takí, akí sme..., Odborné učilište internátne, Prešov
Štvorlístok, Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Levoča

•    Špeciálne ocenenia:     

Skokan roka: Fonendoskop, Stredná zdravotnícka škola, Poprad               
Objav roka: Fragmenty, Cirkevná spojená škola, Snina                    
Titulka: Phase, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov                         
Kreativita: Elán, Stredná odborná škola, Lipany                           
Vizuál: Life IN THE Academy, Súkromné gymnázium, Poprad                           
Cena RO SSN: Druhý zmysel, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa    
Mimoriadna cena poroty: Sme takí, akí sme..., Odborné učilište internátne, Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo