júl 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Na podnet pani učiteľky Kataríny Šoltisovej, triednej 4.C žiaci vymysleli projekt "MAJOVKÁRI POMÁHAJÚ MAMÁM", ktorý sa medzi učiteľmi, nepedagogickými pracovníkmi, žiakmi, rodičmi stretol s pozitívnym ohlasom.

Podmienkou bola pomoc človeku, ktorý to práve potrebuje. Mohli priniesť do školy jednu vec. Jednalo sa napríklad o dlhotrvácne potraviny, sladkosť, ale aj drogériu či vec pre potešenie oka. Všetko, čo mamy v bežnom živote potrebujú. Zbierku prevzali triedne učiteľky vo vestibule školy a vytvorili zbierku. Celá akcia mala súhlas a podporu vedenia školy, pani riaditeľky PaedDr. Dany Štuckovej zo Zš Májové Námestie. Spoluprácu mala na starosti aj Inge Doležalová s organizáciou SOCIÁLNY PREŠOV o.z. Projekt spustili 28.11.2019, potrvá do 4.12.2019  je dobrovoľný.


"MAJOVKÁRI POMÁHAJÚ MAMÁM"
...a veru POMÁHAJÚ a krásne konajú DOBRO...Celú zbierku spoločne s MyMAMY naložia 5.12.2019 ráno o 8:30 - 8:45 hod v škole a pred školou, následne  prerozdelia medzi mamy a ich deti z MyMamy, o.z..

Foto: Katarína Šoltisová
Zdroj: Ingrid Doležalová

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo