december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Predstavia najnovšie akvizície múzea

Foto: knihy z  knižnice grófa Samuela Dessewffyho Foto: knihy z  knižnice grófa Samuela Dessewffyho

Krajské múzeum v Prešove sprístupní vo svojom barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou nezvyčajnú prezentáciu.

Na jednom výstavnom mieste sa tak ocitnú najnovšie zbierky z fondov histórie, etnológie a umeleckej histórie.  Návštevníci tu uvidia rôzne nezvyčajné predmety, môžu spoznať  ich príbeh a pôvodných majiteľov, ale aj ich remeselnú a spoločenskú cenu.
Názov výstavy „Z akvizície múzea“  je odvodený od procesu nadobúdania zbierkových predmetov.  Hanušovské múzeum, ako zbierkotvorná inštitúcia pod taktovkou Krajského múzea v Prešove, chce takouto netradičnou formou prezentovať veci, ktoré nadobudlo počas obdobia rokov 2018 a 2019. „Múzeum chce takýmto spôsobom širokej verejnosti ozrejmiť neľahký nadobúdací proces, čiže akvizičný proces. Našou základnou úlohou je totiž  vedeckým a odborným spôsobom nadobúdať, prezentovať a uchovávať vzácne zbierkové predmety,“ vysvetľuje Ing. Samuel Bruss, odborný pracovník Krajského múzea v Prešove – organizačná jednotka Kaštieľ a Archeopark Hanušovce.
Medzi najvzácnejšie prezentované predmety podľa neho nepochybne patrí kolekcia historickej tlače z obdobia baroka z  knižnice grófa Samuela Dessewffyho, niekdajšieho župana Šarišskej stolice. Ďalšou perličkou sú knihy grófa Štefana Esterházyho, nevlastného otca grófa Františka Dessewffyho, ktorý bol do roku 1820 majiteľom hanušovského kaštieľa.

Foto: porcelnová súprava z obdobia polovice 19.storočia


„Tieto vzácne historické tlače zachránil intelektuálny učiteľ Jozef Kolarčík Fintický po prechode ruského frontu v roku 1945 z kaštieľa z Fintíc.  Múzeum ich tento rok získalo do svojich fondov od jeho potomkov,“ prezradil  Mgr. Ondrej Glod, historik Krajského múzea v Prešove – organizačná jednotka Kaštieľ a Archeopark Hanušovce. Za výnimočnú považuje tiež vystavovanú kolekciu rodinných fotografií získaných darom
od potomkov starobylého rodu Dessewffyovcov z marhaňskej vetvy a barokovú plastiku umučeného pána Ježiša Krista z Rafajoviec. Unikátnosť výstavy dopĺňa podľa neho aj zlátená porcelánová súprava z obdobia polovice 19. stor z Vranova nad Topľou či odpočívadlo z obdobia Louis Philippe z roku 1850.


„Toto odpočívadlo patrilo židovskej rodine Alexandra Wohla – známeho obchodníka zo sušenými bylinami z Hanušoviec nad Topľou. K mimoriadnym akvizíciám však určite radíme aj časť získanej židovskej Tóry z 18. stor na pergamene, ktorá prezentuje  prvú a druhú knihu Genezis,“ dodáva Glod.

Foto: židovská Tóra z 18. stor na pergamene


Slávnostná vernisáž sa uskutoční v stredu 27. novembra 2019 v priestoroch kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou. Výstava potrvá do 30. decembra 2019.

 

Zdroj: Mgr. Rastislav Žitný, Tripolitana

Súvisiace položky (podľa značky)