december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v utorok 19.11.2019 otvorila svoje brány pre návštevníkov v rámci Dňa otvorených dverí (DOD).

Počas DOD školu navštívilo viac ako 500 žiakov základných škôl. Žiaci základných škôl v sprievode svojich učiteľov respektíve rodičov mali možnosť spoznať samotnú školu, jej laboratória, učiteľov, študentov a v neposlednom rade spoznať smerovanie a profiláciu školy. V tento deň prebehlo aj stretnutie so zástupcami základných škôl, kde boli ponúknuté možnosti spolupráce a rôzne aktivity ako Junior akadémia a súťaže pre základné školy.

Škola ponúka 3 študijné odbory, a to Elektrotechniku, Informačné a sieťové technológie a Technické a informatické služby v elektrotechnike (školský vzdelávací program IT manažment procesov).


V študijnom odbore Elektrotechnika boli prezentované jednotlivé zamerania, ktorými sa študenti profilujú počas tretieho a štvrtého ročníka štúdia. Zameranie Elektroenergetika ponúklo návštevníkom možnosť vyskúšať si model elektrickej stanice, inteligentný merací systém a Van de Graffov generátor. Oblasť Počítačových systémov okrem predstavenia tohto zamerania, ponúkla virtuálne skladanie PC, kvíz IT znalostí pre žiakov základných škôl a tester kvality hesla. Výstava odboru Elektrotechnika so zameraním na oblasť priemyselnej informatiky ponúkala návštevníkom ukážky produktov 3D tlače, rôznych elektronických zapojení, meracej techniky a rýchlokurzy programovania vývojovej dosky Arduino a Lego robotov. Návštevníkov nižších vekových kategórií tradične najviac zaujala hra, pri ktorej si otestovali svoju šikovnosť a mohli získať kľúčenku, ale aj rôzne technické hračky vyrobené pomocou 3D tlače a humanoidný robot Poppy.


Odbor Informačné a sieťové technológie sa návštevníkom predstavil zaujímavou prezentáciou našich študentov, ktorí popisovali svoje skúsenosti so štúdiom a jednotlivými predmetmi na škole. Záujemcom odprezentovali svoje projekty a aplikácie, s ktorými boli úspešní na mnohých odborných súťažiach. V rámci odboru sa predstavil aj robot Nao a žiakom boli predstavené možnosti účasti na medzinárodných súťažiach v robotike.


Študenti prezentovali študijný program IT manažment procesov predstavením cieľov vzdelávania a oblastí, v ktorých získajú vedomosti a zručnosti – ekonomika, IKT a elektrotechnika. Podrobnejšie porozprávali o tom, čo odbor poskytuje študentom podľa štátneho vzdelávacieho programu a ako sa odlišujeme v školskom vzdelávacom programe, kde sa odbor zameriava na programovanie a základy objektovo orientovaného programovania, webové a databázové aplikácie, grafiku, projektový manažment, otvorený marketing, riadenie ľudských zdrojov, firemné procesy a dátová analytika.


Študenti a pedagógovia ochotne odpovedali na všetky otázky týkajúce sa hlavne obsahu odborných predmetov a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.
V rámci DOD návštevníci mohli nie len vidieť prezentácie a naše učebné pomôcky, ale mnohé veci si mohli vyskúšať na vlastnej koži, a tak sa na chvíľu stať študentom školy. V novom IT Science labe si mohli naprogramovať  a zapojiť jednoduchý programovateľný obvod alebo si v dielňach praxe vyskúšať spájkovanie a používanie meracích prístrojov.

Počas DOD sa predstavila aj spoločnosť Východoslovenská distribučná, s ktorou škola spolupracuje už niekoľko rokov a zamestnáva aj viacerých absolventov našej školy. V rámci prezentácie vystúpil kúzelný fyzik, ktorý zaujímavou formou predstavil žiakom rôzne pokusy aj z oblasti elektrotechniky, a tiež zamestnanci spoločnosti žiakom priblížili prácu s dronom, ktorý využívajú na kontrolu vonkajšieho vedenia alebo na diaľkovú inštaláciu prvkov.
Škola budúcich študentov určite zaujala a v ďalších školských rokoch sa teší na nich.

Zdroj: Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove

Naposledy zmenené piatok, 22 november 2019 10:25