júl 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: zdroj PU, autor foto Viliam Ondo st Foto: zdroj PU, autor foto Viliam Ondo st

Sériou podujatí si 30. výročie Nežnej revolúcie pripomenie aj  Prešovská univerzita v Prešove. Tá si pre svojich poslucháčov pripravila besedy, výstavy, vedomostný kvíz, esejistickú súťaž, ocenenie vysokoškolákov rektorom, či symbolické stretnutie študentov pri zapálení sviečok.

17. november 1989, ako významný míľnik na ceste k slobode a demokracii, ktorý sa navždy zapísal do novodobej histórie Československa, bude dominovať aj v kalendári podujatí na Prešovskej univerzite. 12. novembra sa na pôde Inštitúte filozofie Filozofickej fakulty (FF) uskutoční v čase od 14:00 – 16:00 hod. neformálna beseda s názvom Filozofia v prelomovom období: Beseda pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a Medzinárodného dňa študentstva. Tá ponúkne príležitosť porozprávať sa o spomienkach na novembrové udalosti s pracovníkmi inštitútu filozofie, ktorí vtedy pôsobili v Prešove a Prahe, ako aj o otázkach potenciálu a budúcnosti filozofie. V obdobnom čase bude v aule č. 103 prebiehať interaktívny vedomostný kvíz: Čo vieš o slobode, v ktorej žiješ? Ten si pre svojich študentov, s cieľom pripomenúť si historické udalosti, ako aj zvýšiť občiansku uvedomelosť študentov, pripravil Inštitút edukológie a sociálnej práce FF. Po diskusii a kvíze sa následne o 16:00 hod. v Univerzitnej knižnici PU uskutoční vernisáž fotovýstavy Petra Kalenského, ktorá ponúkne výber fotografovaní zo zhromaždení v novembri a decembri 1989 v Prešove. V univerzitnej knižnici zároveň od 15. októbra do 17. novembra prebieha expozícia venovaná 30. výročiu pádu komunistického režimu v Poľsku s názvom Solidárne k slobode.

Dňa 17. novembra sa rozhodli členovia študentskej časti akademických senátov PU zorganizovať symbolické stretnutie študentov s názvom Liberté? – Egalité? – Fraternité?, ktoré sa uskutoční o 20:00 hod. pri soche anjela v exteriéri Budovy Vysokoškolského areálu na Ul. 17. novembra č. 1.  
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva zároveň 18. novembra o 11:00 hod. odovzdá rektor PU Peter Kónya ocenenia vysokoškolským študentom PU. V daný deň bude taktiež v čase od 15:00 – 16:30 hod. prebiehať beseda (NE)SLOBODNÉ MÚZY: Kontroverzné postavenie umenia a estetiky v období totalitárnych režimov na Slovensku, zameraná na vzťah umenia, estetiky a totalitárnych režimov, ako aj na konkrétne problémy umeleckej tvorby v období 1948 – 1989 na území Slovenska. Cieľom podujatia Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry FF je i voľná a otvorená diskusia študentov rôznych odborov a stredoškolských študentov s odborníkmi v oblasti slovenských dejín umenia.

20. novembra sa na PU pri príležitosti novembrových udalostí uskutočnia až tri diskusie.
Na podnet študentov univerzitných médií sa pod taktovkou Inštitútu slovakistiky a mediálnych FF o 10:40 hod. v Univerzitnej knižnici PU uskutoční študentská beseda: Novembrová univerzita s hosťami D. Slančovou, J. Sipkom a J. Sabolom. Hudobným hosťom podujatia bude prešovský pesničkár Edo Klena. O 15:00 hod. bude univerzitná knižnica zároveň hostiť Valéra Mikulu, ktorý vystúpi s prednáškou Dominik Tatarka, život v diele (s presahom k Novembru 1989), spojenú s prezentáciou trojdielneho Výberu z jeho textov. Na rektoráte PU sa v daný deň v čase od 9.45 – 11.15 hod. uskutoční i diskusia (P. Himič, M. Ondirko, Ľ. Krajňá) s názvom November ’89 očami priamych účastníkov, ktorá bude spojená s premietaním autentickej videonahrávky. Jej organizátorom je Kabinet výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty PU a Študentské divadlo PU.

Sériu besied uzatvorí dňa 26. októbra diskusia: Odkaz nežnej revolúcie súčasnému človeku (J. Vrábeľ ml.) na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte pod záštitou Katedry aplikovanej edukológie.

Sprievodnou akciou k novembrovým udalostiam je aj piaty ročník esejistickej súťaže: Demokracia a sloboda očami stredoškolákov, tematicky zacielený na reflexiu demokracie a slobody v kontexte moderných dejín európskej a slovenskej spoločnosti. Súťaž určená študentom stredných škôl prešovského a košického kraja, ktorej organizátorom je Katedry bioetiky UNESCO a Inštitútu etiky a bioetiky FF, prebieha od 1. októbra do 30. novembra. Jej výsledky budú vyhlásené 15. decembra 2019.

Zdroj: PU, Anna Polačková

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo