júl 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Cestovné poukazy pre 18-ročných

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

20 000 cestovných poukazov pre 18-ročných cestovateľov, ktorí chcú budúce leto objavovať Európu.

Európska komisia otvára nové kolo podávania prihlášok na cestovné poukazy v rámci iniciatívy DiscoverEU, ktoré umožnia účastníkom cestovať po celej Európe, spoznávať jej kultúrne dedičstvo a zároveň rozvíjať svoje vlastné znalosti a zručnosti. Všetci mladí ľudia vo veku 18 rokov v Európskej únii sa môžu do 28. novembra 2019 (12.00 hod. SEČ) prihlásiť a uchádzať sa o príležitosť v období od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 objavovať Európu. Komisia doteraz udelila 50 000 cestovných poukazov a to prostredníctvom troch kôl podávania prihlášok, do ktorých sa zapojilo 275 000 mladých ľudí. V rámci nového kola dostane ďalších 20 000 mladých cestovateľov možnosť zapojiť sa do iniciatívy DiscoverEU.

Komisár Tibor Navracsics zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport vyhlásil: „Iniciatíva DiscoverEU už viac ako rok a pol ponúka mladým Európanom nové príležitosti objavovať svoj kontinent. Veľmi ma potešilo, že túto iniciatívu prijali s nadšením a vytvorili skutočnú cestovateľskú komunitu. Vyzývam všetkých mladých ľudí z každého regiónu Európy, aby sa prihlásili a využili túto príležitosť – zažiť slobodu cestovania po celej našej Únii, rozvíjať dôležité zručnosti, objavovať naše bohaté kultúrne dedičstvo a nájsť nových priateľov.“ V prípade záujmu budú mať účastníci iniciatívy DiscoverEU na cestách možnosť zapojiť sa do organizovaných podujatí a zúčastniť sa na stretnutiach a zabezpečí sa im aj cestovný denník, aby mohli svoje skúsenosti zaznamenať. Aktivity v rámci iniciatívy DiscoverEU majú každý rok osobitnú hlavnú tému, ktorá je spojená s prioritami Európskej únie. Témou na rok 2019 je „Učiť sa o Európe“. Témou na rok 2020 bude „Udržateľná zelená Európa“.

Kto sa môže prihlásiť a ako?

Uchádzači musia k 31. decembru 2019 dovŕšiť vek 18 rokov, byť občanmi EÚ a byť pripravení vydať sa od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 na cestu v trvaní najviac 30 dní. Záujemcovia sa môžu do 28. novembra 2019 prihlásiť prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež. Žiadosti posúdi hodnotiaca komisia, ktorá vyberie úspešných uchádzačov. O výsledkoch výberového konania budú uchádzači informovaní v januári 2020. Základom výberového konania je kvíz zameraný na všeobecné znalosti o Európskej únii. Úspešní uchádzači budú môcť cestovať individuálne alebo v najviac 5-člennej skupine. Pravidlom je cestovanie železničnou dopravou. Aby však nič nebránilo voľnému pohybu po celom kontinente, cestovatelia budú môcť využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty či (vo výnimočných prípadoch) aj letecká doprava. Šancu tak dostanú aj mladí ľudia žijúci v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch. Po ukončení tohtoročného kola, ktoré sa otvorilo 7. novembra 2019, Komisia plánuje v prvej polovici roku 2020 otvoriť ďalšie kolo podávania prihlášok.

Základné informácie

Na základe návrhu Európskeho parlamentu na prípravnú činnosť Komisia spustila iniciatívu DiscoverEU v júni 2018. Pôvodný rozpočet na ňu v roku 2018 predstavoval 12 miliónov EUR. Rozpočet na rok 2019 je 16 miliónov EUR a očakávaný rozpočet na rok 2020 je 25 miliónov EUR. Iniciatíva DiscoverEU spája tisícky mladých ľudí, ktorí takto budujú celoeurópsku komunitu. Účastníci, ktorí sa predtým nikdy nestretli, sa teraz navzájom sledujú na sociálnych sieťach, vymieňajú si rady a tipy alebo informácie o miestnom prostredí a vytvárajú skupiny s cieľom spoznávať mestá alebo sa vzájomne navštíviť. Stránka: https://europa.eu/youth/discovereu_sk

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo