marec 30, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Posvätili novú farskú budovu

Vo Vyšnom Kazimíri posvätil arcibiskup Ján Babjak SJ novú farskú budovu.

V nedeľu 27. októbra, počas odpustovej slávnosti chrámového sviatku sv. Paraskevy z Ikónia, otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ posvätil novú farskú budovu vo Vyšnom Kazimíri. Vladyku privítal starosta obce Bc. Michal Duda. Po posvätení nasledovala archijerejská svätá liturgia za účasti kňazov z okolitých farností a kňazov, ktorí tu v minulosti pôsobili. V závere slávnosti miestny správca farnosti otec Marcel Iľko poďakoval všetkým bohumilým darcom, ktorí prispeli pri realizácii tohto diela.

Prvá zmienka o farnosti Vyšný Kazimír je z roku 1363. Farnosť po odchode otca Mikuláša Kellöho ešte krátko spravoval Ján Liber, ale od roku 1985 bola spravovaná excurrendo z farnosti Sedliská. V tom čase boli ruiny starej farskej budovy, postavenej v roku 1800, odstránené. V júli roku 2016 vladyka Ján Babjak SJ ustanovil otca Marcela Iľka za správcu znovuobnovenej farnosti Vyšný Kazimír s filiálnou obcou Tovarnianska Polianka. Na jar v roku 2017 sa začala výstavba novej farskej budovy a o dva roky sa práce ukončili. Nová budova farského úradu je nepodpivničená stavba, jednoposchodová s pôdorysom v tvare obdĺžnika. Objekt je navrhnutý polyfunkčne. Je rozdelený do dvoch častí: obytnej (poschodie) a pastoračnej (prízemie).


Zdroj: Marcel Iľko

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo