máj 21, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Okresný súd v Prešove rozhodol v prospech SPF

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

V kauze Veľký Slavkov padol ďalší rozsudok.

Okresný súd v Prešove 21. októbra 2019 rozhodol v prospech Slovenského pozemkového fondu v kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania.
„Predmetom sporu, v ktorom bolo dnes rozhodnuté, bolo zaplatenie údajnej škody takmer 16 miliónov eur plus úrok z omeškania od roku 2008 spoločnosti DIGITAL FLOOR LTD. Okresný súd žalobu v celom rozsahu zamietol a priznal Slovenskému pozemkovému fondu nárok na náhradu trov konania. Súd konštatoval, že Slovenský pozemkový fond svojim postupom vo veci neporušil žiaden právny predpis a ani nepostupoval v rozpore s dobrými mravmi alebo svojimi zákonnými povinnosťami. Po rozsudku z 9. apríla 2019, kedy bolo rozhodnuté o časti pohľadávky v sume 23 miliónov eur s príslušenstvom, tak možno hovoriť o ďalšom úspechu Slovenského pozemkového fondu v kauze Veľký Slavkov,“ uviedla generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

O čo ide v kauze Veľký Slavkov:
Jedná sa o súdne spory z titulu údajne zmarenej investície OKKO G.E.R. Ich podstata spočíva v tom, že z nezáväzného oznámenia SPF, ako sa postupuje pri predaji pozemkov, spoločnosti AR PARK, s.r.o. a ARent, a.s. dovodzujú, že sa jednalo o záväzný prísľub k odpredaju pozemkov, ktorý SPF nesplnil. Tým, že fond následne pozemky vydal reštituentom, mal spoločnostiam spôsobiť škodu spočívajúcu v zmarení investície podnikateľského zámeru. Všetky nároky, ktoré boli v tejto súvislosti uplatnené, fond považuje za fiktívne.

Zdroj: Mgr. Martin Kormoš, hovorca Slovenského pozemkového fondu

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.