Vytlačiť túto stránku

Diskusie na tému Dokonalý človek

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

Budúci medici a farmaceuti budú diskutovať o „dokonalom človeku“ a tom, prečo ostať liečiť slovenských pacientov.

Ako nepoľaviť v snahe kriticky uvažovať, a ako zvládnuť dôležité právno-medicínsko-etické rozhodnutia, to budú témy, ktorými sa budú zaoberať účastníci Univerzitných diskusií (Universitatis disputationes). Uskutočnia sa v najbližších dňoch v Bratislave, v Martine a v Košiciach. Podujatie, ktorého cieľom je prepájanie univerzitného prostredia s prostredím odbornej praxe organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. „Ide v poradí už o ôsmy ročník univerzitných diskusií. Projekt buduje na skúsenostiach, ktoré naša komora nadobudla pri organizovaní interaktívnych diskusií v predošlých rokoch. Začiatok diskusií siaha až do roku 2011, kedy sa realizovali na akademických pôdach pre študentov práva a medicíny. V roku 2012 sa tieto diskusie preformovali do projektu pod názvom Universitatis disputationes. Od roku 2015 sa diskusie realizovali už na neformálnej pôde s komorným charakterom. Týmto krokom sa diskusie stali atraktívnejšie nielen pre študentov, ale aj pre širokú verejnosť,“ priblížil Pavol Boka, projektový manažér Komory pre medicínske právo – MEDIUS.

Diskusie sú určené predovšetkým študentom humanitných odborov, ale aj ľudom z praxe – zdravotníckym pracovníkom, právnikom, farmaceutom a bioetikom. Vítaná je však aj laická verejnosť, ktorú daná problematika zaujíma. „Sú vedené interaktívnym spôsobom. Hlavnými aktérmi sú pozvaní diskutéri z rôznych oblastí, ktorí sa vyjadria k téme diskusie. V diskusii dochádza k výmene pohľadov a názorov diskutérov, čo motivuje samotné publikum k tomu, aby do diskusie zasahovalo svojimi otázkami, prípadne podnetmi a postrehmi,“ vysvetlil Boka. Projekt má za cieľ vytvorenie platformy odbornej debaty o skutočných prípadoch, ktorá študentom dovolí nahliadnuť do praxe a zasadiť poznatky získané počas štúdia do širších súvislostí. Prepojenie odborníkov z rôznych oblastí im umožní obohatiť sa o nové poznatky, názory a prístupy, ktoré budú môcť následne aplikovať v praxi. „Podujatia organizované Komorou pre medicínske právo Medius sú jedinečnou príležitosťou ako sa pozrieť na rôzne témy, s ktorými sa často aj ako budúci lekári stretneme. Veľmi si cením pripravenosť všetkých diskutujúcich, odbornosť, promptnosť a nadšenie, s akou reagujú aj na naše otázky. Každým rokom sú diskusie lepšie a lepšie, čiže sa už neviem dočkať ďalšieho ročníka,“ povedala študentka medicíny Ester Tomajková. Prvá séria diskusií na tému Dokonalý človek? sa uskutoční 2. októbra v Bratislave a 30. októbra v Košiciach. Bude venovaná téme nových technológií, ktoré otvárajú nevídané technické možnosti na zlepšovanie fyzických a kognitívnych schopností človeka a tomu, aké otázky otvárajú v medicíne, práve, etike a morálke. Druhá séria diskusií s názvom Všade dobre, doma najlepšie! sa bude zaoberať tým, aká je motivácia slovenských absolventov medicíny a farmácie ostať liečiť slovenských pacientov. Uskutoční sa 8. októbra v Martine, 9. októbra v Bratislave a 6. novembra v Košiciach. Vstup na diskusie je bezplatný. Informácie o čase a mieste konania jednotlivých diskusií nájdu záujemcovia na www.diskusiemedius.sk.

Účasť na diskusiách prisľúbili viacerí odborníci z rôznych oblastí. Podujatie sa koná v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Spolupracujúcimi organizáciami sú i Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, Slovenský spolok študentov farmácie, Spolok Medikov Mesta Košice a Spolok košických študentov farmácie.

Komora pre medicínske právo – MEDIUS vznikla v roku 2007 a jej víziou je prepájať odborníkov z oblasti práva, medicíny, psychológie, etiky a filozofie a tak kreovať priestor pre vnímanie zdravotníctva z rôznych uhlov pohľadu. Vytvára partnerstvá, iniciuje odborné fóra, sieťuje dôležitých odborníkov a vzdeláva. Inšpiruje, podnecuje a snaží sa vnášať do právnej úpravy zdravotníctva čerstvý vietor multidisciplinarity. Počnúc študentami vysokých škôl a končiac zdravotníckymi profesionálmi.

Zdroj: PR

Najnovšie od Televízia TV7