apríl 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Slovensko dostalo možnosť pomenovať exoplanétu a jej materskú hviezdu vôbec po prvýkrát v histórii.

V roku 2019 oslavuje Medzinárodná astronomická únia (IAU) 100. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti organizuje celosvetový projekt IAU100 NameExoWorlds, ktorý dáva možnosť ktorejkoľvek krajine na svete pomenovať vybranú exoplanétu a jej materskú hviezdu. Tieto mená budú výsledkom národných súťaží, do ktorých sa môže zapojiť široká verejnosť. Na Slovensku sa začalo druhé kolo, verejnosť vyberie jedno z dvanástich pomenovaní. „Prvé kolo súťaže na Slovensku skončilo 31. augusta 2019 a Slováci do súťaže prihlásili takmer 540 návrhov. Národná komisia nemala vôbec jednoduchú úlohu, keďže musela zo zaslaných návrhov, z ktorých mnohé boli naozaj skvelé, vybrať také pomenovania, o ktorých sa bude hlasovať v druhom kole,“ hovorí Jaroslav Merc, predseda organizačného výboru projektu IAU100 NameExoWorlds na Slovensku z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Medzi dvanástku vybraných návrhov sa dostali postavy zo slovanskej mytológie, akými sú Svarog, Vesna, Svarožič, či Živa alebo slovenské zemepisné názvy Hornád, Váh, Gerlach, Kriváň, či Velická. Slovenské rozprávky zastupujú Atalienka s Valibukom a Plavčík s Vratkom, flóru zase Kamilka s Margarétkou a Čučoriedka s Lipou. Finalistov dopĺňajú typické slovenské pokrmy Parenica a Haluška a staroslovanské pomenovania Slnka a Jupitera - Chasoň a Kráľomoc. „Vždy sa vyberá dvojica mien, jedno pre exoplanétu, druhé pre materskú hviezdu,“ upozorňuje Jaroslav Merc. Mnoho velikánov slovenskej histórie, akými sú napríklad Milan Rastislav Štefánik či Ľudovít Štúr sa do výberu nedostali, pretože už svoje vesmírne objekty „majú“ a to dokonca v našej Slnečnej sústave. Okolo Slnka totiž obiehajú planétky, ktoré nesú ich mená. Z rovnakého dôvodu nemôže “slovenská” exoplanéta niesť pomenovanie po niektorých postavách zo slovanskej mytológie, napr. Perúnovi či Radegastovi. Dôležitým kritériom pri výbere bola aj spoločná téma, v rámci ktorej musí byť možné vyberať ďalšie mená pre telesá, ktoré by v danom systéme mohli byť objavené v budúcnosti.

Pomenovania, ktoré komisia vybrala do druhého kola súťaže sú:

Hviezda     Planéta     Spoločná téma
★ Kamilka • Margarétka     Flóra Slovenska
★ Lipa • Čučoriedka     Flóra Slovenska
★ Atalienka • Valibuk     Mená postáv zo slovenských rozprávok a povestí
★ Vratko • Plavčík     Mená postáv zo slovenských rozprávok a povestí
★ Svarog • Vesna     Slovanská mytológia
★ Svarožič • Svarog     Slovanská mytológia
★ Svarožič • Živa     Slovanská mytológia
★ Váh • Hornád     Slovenské rieky
★ Chasoň • Kráľomoc     Staroslovenské pomenovania telies Slnečnej sústavy
★ Gerlach • Kriváň     Tatry a tatranské štíty
★ Gerlach • Velická     Tatry a tatranské štíty
★ Parenica • Haluška     Typické slovenské jedlá

Široká verejnosť teraz môže o víťazovi hlasovať až do 31. októbra na webových stránkach súťaže, kde sú zverejnené aj konkrétne dvojice pomenovaní. Následne sa súťaž vyhodnotí, komisia pripraví výsledky pre odoslanie do IAU a tá rozhodne o prijatí návrhu ako oficiálneho pomenovania telies „slovenského“ planetárneho systému. IAU je totiž jedinou medzinárodne uznávanou organizáciou, ktorá je zodpovedná za prideľovanie oficiálnych označení vesmírnym telesám a útvarom na ich povrchu. „Slovensko dostalo možnosť pomenovať exoplanétu a jej materskú hviezdu vôbec po prvýkrát v histórii,“ poznamenal Rudolf Gális, národný koordinátor pre vzdelávacie aktivity IAU na Slovensku z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. „Táto súťaž je skvelou možnosťou predstaviť krásy a záhady vesmíru širokej verejnosti a tiež zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a aktívne spoznávanie sveta, v ktorom žijú,“ dodal Rudolf Gális.


Internetové stránky:
IAU100 NameExoWorlds na Slovensku: https://www.astro.sk/iau100/index.php/name-exoworlds/
Slovenské stránky projektu IAU100: https://www.astro.sk/iau100/
Stránky projektu IAU100 NameExoWorlds: http://nameexoworlds.iau.org/
Stránky projektu IAU100: https://www.iau-100.org/

„Slovenská“ exoplanéta
Riadiaci výbor IAU100 NameExoWorlds pre našu krajinu vybral exoplanétu s označením HAT-P-5, ktorá obieha okolo hviezdy podobnej Slnku nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 990 svetelných rokov. Ide o planétu, ktorá sa podobá na Jupiter, je len o 6% ťažšia, obehne však okolo svojej hviezdy za 2,8 dňa. „Slovenská“ exoplanéta a jej materská hviezda sa premietajú do súhvezdia Lýra, neďaleko druhej najjasnejšej hviezdy severnej hviezdnej oblohy Vega.

Medzinárodná astronomická únia (IAU)
IAU je medzinárodná astronomická organizácia, ktorá združuje viac ako 13 500 profesionálnych astronómov z viac ako 100 krajín sveta. Jej poslaním je podporovať a zabezpečovať astronómiu vo všetkých jej aspektoch vrátane výskumu, komunikácie, vzdelávania a rozvoja prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. IAU slúži aj ako medzinárodne uznávaný orgán na prideľovanie oficiálnych mien vesmírnym telesám a ich povrchovým útvarom. IAU, ktorá bola založená v roku 1919, je najväčšou odborovou organizáciou astronómov na svete.

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo