Vytlačiť túto stránku

Skvost hornouhorskej mestskej renesančnej architektúry

Krajské múzeum v Prešove predstaví Rákociho palác v novom svetle

Krajské múzeum v Prešove predstaví verejnosti svoje sídlo na základe najnovších výskumov. Rákociho palác je podľa odborníkov  považovaný  za skvost hornouhorskej mestskej renesančnej architektúry. Zaujímavé však je, že podľa výskumu Rákociovci tento palác možno nikdy nevlastnili. Prednáška spojená s prehliadkou sa uskutoční v rámci tradičného cyklu Čaj o piatej u Rákociho. Krajské múzeum v Prešove sídli v Rákociho paláci už od roku 1956. Podľa manželov Haviarovcov je to jedna z najhodnotnejších renesančných stavieb na východnom Slovensku. K vzácnym prvkom patrí aj točité renesančné schodisko zo 17. storočia, ktoré múzeum sprístupnilo verejnosti v tomto roku vôbec po prvýkrát vo svojich dejinách. „Dodnes palác obsahuje viaceré vzácne renesančné architektonické prvky, predovšetkým krížové klenby zaklenuté do zdobených korintských stĺpov či polygonálne arkiere vystupujúce z priečelia budovy. Príznačnou je aj pozoruhodná dekoratívna atika, zdobená sgrafitovou výzdobou rastlinného motívu,“ vysvetľuje Mgr. Art. Tomáš Haviar.


Podľa Michaely Havierovej sú zaujímavé aj historické súvislosti týkajúce sa tejto stavby. Dendrochrologický výskum napríklad okrem iného potvrdil, že objekt sa stal obeťou požiaru v roku 1887. Ako ďalej hovorí, medzi najvýznamnejšie udalosti v dejinách paláca rozhodne patria mierové rokovania medzi zástupcami Juraja I. Rákociho a cisára Ferdinanda II. z roku 1633. Otázne však je, či palác skutočne patril Rákociovcom. „Podstatným bol v tomto prípade archívny výskum PhDr. Daniely Pellovej, ktorá skúmaním archívnych materiálov zatiaľ nezachytila v dejinách paláca skutočnosť, že by ho niekedy vlastnili Rákociovci,“ vysvetľuje Mgr. Michaela Haviarová, PhD. Podstatnou časťou nového výskumu bola aj identifikácia rozsahu obnovy v 50. rokoch 20. storočia, ktorá tiež priniesla určité prekvapenia. „Obnova bola v tomto období väčšia ako sme očakávali a niektoré detaily, ktoré obdivujeme ako historické sú v skutočnosti len ich kópiami,“ doplnil Haviar.

Podujatie je určené pre širokú verejnosť a bude spestrené prehliadkou tých najzaujímavejších architektonických prvkov paláca. 44. Čaj o piatej u Rákociho sa uskutoční v stredu 18. septembra o 17.00 h v priestoroch Rákociho paláca na Hlavnej ulici v Prešove.

Krajské múzeum v Prešove vzniklo v roku 1945, v Rákociho paláci má stále expozície od roku 1956.  Od 1. 1. 2017 sa zlúčilo s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s pôvodnou  pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje značku  Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100 tisíc kusov predmetov mimoriadnej múzejnej hodnoty. Veľkou pýchou múzea je expozícia starej hasičskej techniky, najväčšia na Slovensku ako aj živé archeologické múzeum v prírode v Hanušovciach nad Topľou, ktoré je u nás jediné svojho druhu. Stropkov sa zasa môže pochváliť stálou výstavou bábik zo sveta a bábik z literatúry. Každoročne Tripolitana pripravuje desiatky rôznych akcií, ako sú výstavy, vernisáže, koncerty, prednášky, a rôzne projekty pre školy.

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)