Vytlačiť túto stránku

Otec Michal Pavlišinovič posvätil

Posviacka oltára, žertveníka a ikon v Krajnej Poľane.

V nedeľu 8. septembra sa v Krajnej Poľane, filiálnej obci farnosti Hunkovce uskutočnila posviacka obnoveného oltára, žertveníka a ikon. Posviacku s požehnaním vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu vykonal otec Michal Pavlišinovič, hovorca Prešovskej archieparchie.
Po úvodnom privítaní domáceho správcu farnosti Rastislava Lišivku nasledovala samotná posviacka a po nej slávnostná svätá liturgia. V homílii otec Michal Pavlišinovič poukázal na Máriu ako na vzor ženy, ktorá sa celá oddala do Božej služby. „Dnes je mnoho ľudí upriamených na svoje telo, či výzor, iní zasa na vedomosti a intelekt a popri tom všetkom telesnom a racionálnom vylúčia prítomnosť Boha zo svojho života a vylúčia akúkoľvek závislosť na ňom. Život Presvätej Bohorodičky, ale aj udalosti pred jej narodením nám ukazujú, že práve toto potrebuje vidieť dnešný svet. Bezhraničnú dôveru v Boha a v jeho prozreteľnosť,“ povedal vo svojej homílii otec Michal.


Po ukončení svätej liturgie, správca farnosti otec Rastislav, poďakoval Pánu Bohu, otcovi Michalovi, veriacim a darcom za ich obetavosť a úsilie pri obnove časti chrámu. Nakoniec nás ešte otec Michal povzbudil, že aj keď je nás málo, ale máme kráčať v jednote a spojení s Kristom.

Zdroj: Rastislav Lišivka

Najnovšie od Televízia TV7