Vytlačiť túto stránku

Prezidentka na návšteve Prešovského kraja

Prezidentka Zuzana Čaputová pokračuje vo svojich regionálnych výjazdoch po Slovensku.

V rámci dvojdňovej cesty vo štvrtok 12. septembra navštívila Prešov a stretla sa so županom Milanom Majerským a primátorkou mesta Andreou Turčanovou.
Privítanie hlavy štátu na historicky prvej oficiálnej návšteve Prešovského samosprávneho kraja prebehlo priamo v srdci krajského mesta – na Hlavnej ulici. Nasledoval spoločný obed  s predstaviteľmi krajskej i miestnej samosprávy, na ktorom rezonovali viaceré témy. Hovorilo sa  o najväčších problémoch kraja, odlive ľudí za prácou, ale aj o dopravnej infraštruktúre, sociálnej oblasti, zdravotníctve, školstve a životnom prostredí. „Veľmi ma zaujíma, čím región žije. Prešovský kraj som si vybrala aj z toho dôvodu, že je to región, ktorý má najväčší problém s vyľudňovaním. Rozprávali sme sa s predstaviteľmi regiónu aj o príčinách  tohto javu. Samozrejme, že to súvisí predovšetkým s infraštruktúrou, dlhodobo neriešeným problémom dobudovania trasy, ktorá prepojí sever krajiny s juhom,“ povedala po stretnutí prezidentka SR Zuzana Čaputová. Infraštruktúra má podľa nej zásadný vplyv na mieru zamestnanosti a na sily, ktoré sa potom odlievajú do Košíc a Bratislavy alebo ďalej na západ. Zároveň dodala, že problém vyľudňovania jednotlivých regiónov má svoje sociálne dopady. „Sme jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín v rámci EÚ a keď mladí ľudia odchádzajú za prácou preč, ich rodičia tu ostávajú bez opatery. To má následne ďalší dopad na miestnu samosprávu, aby sa tá postarala resp. poskytovala opatrovateľskú starostlivosť,“ dodala.

Prezidentka prisľúbila, že sa bude snažiť pri rozhovore s kompetentnými predstaviteľmi jednotlivých rezortov byť nápomocná, a v istom zmysle hlasom Prešovského kraja, aby sa kľúčové oblasti, ktoré ešte nie sú optimálne vyladené, posunuli ďalej. „Prešovský samosprávny kraj je krajom veľkých potencionálnych možností, najmä v oblasti cestovného ruchu a ľudí, ktorí reprezentujú jednotlivé kultúry. Na druhej strane  máme tu veľa problémov, ako je zamestnanosť, rómska komunita a tieto sa snažíme riešiť, či už samostatne alebo cez veľkú výzvu v spolupráci  so Svetovou  bankou – tzv. Catching Up Regions, a v tom vidím veľký potenciál a nápravu týchto vecí,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Zdroj: Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)