január 28, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pozor na autoškolu, pri zákaze činnosti

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

27 ročný muž z obce Zborov bol povereným príslušníkom Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinený z prečinu marenie výkonu úradného rozhodnutia.

V dobe od polovice júna do polovice júla 2019 sa Bardejovčan ako žiadateľ o vodičské oprávnenie zúčastnil praktického výcviku v autoškole. Koncom júla bol riadne prihlásený na záverečnú skúšku z odbornej spôsobilosti (ako žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia na skupiny „B1, B, AM“) . Pred vykonaním tejto skúšky bolo lustráciou zistené, že  tento uchádzač má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Teda tento muž počas prebiehajúceho výcviku v autoškole viedol vozidlo aj napriek udelenému zákazu. Vodič je stíhaný na slobode.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove

Klientské centrum v Prešove

Úradné hodiny klientského centra v Prešove

Čo potrebujeme na vybavenie vodičského preukazu

Vodičské preukazy vybavíte na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Oddelenie dokladov prijíma žiadosti o vyhotovenie vodičského preukazu ústnym oznámením držiteľa vodičského oprávnenia. Žiadateľ o vydanie vodičského preukazu podáva žiadosť osobne. Vodičský preukaz vydá oddelenie dokladov podľa miesta, kde si žiadateľ podal žiadosť o vydanie vodičského preukazu.

- držiteľ vodičského oprávnenia predloží platný doklad totožnosti a "starý vodičský preukaz" (ak bol jeho držiteľom), na základe čoho oddelenie dokladov preverí v evidenciách identifikačné údaje žiadateľa a jeho udelené vodičské oprávnenia,
- oddelenie dokladov vyberie správny poplatok, vytlačí dve záväzné žiadosti o vyhotovenie "nového vodičského preukazu" a žiadateľ svojim vlastnoručným podpisom potvrdí správnosť údajov na uvedených žiadostiach,
- oddelenie dokladov zosníma údaje žiadateľa (vyhotoví čiernobielu fotografiu a podpis žiadateľa ) priamo na oddelení dokladov,
- oddelenie dokladov jednu potvrdenú záväznú žiadosť o vyhotovenie nového vodičského preukazu vráti žiadateľovi spolu so starým vodičským preukazom s určením termínu prevzatia nového vodičského preukazu,
- pri podaní žiadosti o vyhotovenie vodičského preukazu občan môže poskytnúť telefonický alebo e-mailový kontakt, na ktorý bude zaslaná správa o vyhotovení vodičského preukazu.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Čakáreň klientského centra v Prešove

Ako si vybrať autoškolu

Cena autoškoly by nemala byť jediným kritériom, ale predovšetkým je dôležité vybrať si z autoškôl, ktoré sa nachádzajú v blízkosti buď bydliska, či štúdia. Dobré je sa aj poradiť so známymi. Ďalším kritériom je aj vybavenie autoškoly a vozidlá na akých budete vykonávať skúšobné jazdy. Pri skúšobných jazdách je lepšie sa riadiť tým v akom meste budete žiť a jazdiť. Skúsenosti, ktoré naberiete počas skúšobných jázd v premávke sú na nezaplatenie. Sem tam aj môžeme vidieť vozidlá autoškôl z menších miest brázdiace ulice Prešova.

V jednoduchosti sa dá povedať, že sa získanie vodičského oprávnenia v autoškole skladá z praktickej a teoretickej časti. V teoretickej časti Vás prevedú zákonmi, pravidlami, dopravným značením a základnými vedomosťami o motorovom vozidle. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj informácie ako poskytnúť prvú pomoc pri dopravnej nehode. Pri praktickej časti po absolvovaní trenažéra si už budete môcť pod dohľadom inštruktora po pár hodinách aj zajazdiť v plnej premávke. Upozornenie! Jazdu motorovým vozidlo určite neskúšajte bez inštruktora, či so zákazom činnosti. Tak ako bolo spomenuté v úvode článku, ak by na to prišli policajti, či dopravný inšpektorát, máte problém a nie len tým, že získanie vodičského preukazu sa Vám môže vzdialiť, no môžete mať aj problém so zákonom. Okrem rýchlokurzov, ktoré trvajú pri väčších finančných nákladoch kratšie je získanie vodičského oprávnenia v autoškole približne dvoj až troj mesačnou záležitosťou.