jún 30, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je v súčasnosti v prevádzke.

Zábery z dronu urobené v auguste 2019 ukazujú celú stavbu.

V prvej mimoúrovňovej križovatke Prešov, juh je navrhovaná diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.  Doteraz  celý  objem  dopravy  prechádza po cestách mesta Prešov, čo so sebou prináša negatívne vplyvy na životné prostredie. Diaľnica D1 bude tvoriť „západný“ obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť „severný“ obchvat mesta Prešov. Tieto komunikácie sú navzájom prepojené v druhej budovanej mimoúrovňovej križovatke Prešov, západ, pričom jednou z funkcií je previesť predovšetkým tranzitnú dopravu mimo obývané územie mesta. Preto je križovatka navrhnutá tak, aby prepájala všetky smery a všetky kategórie ciest.

Financovanie: fondy EÚ a štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 06/2017
Zmluvné ukončenie výstavby: 06/2021

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Doprastav, a.s., Metrostav, a.s.
Stavebný dozor: AE Dozoring, s.r.o., BUNG Slovensko, s.r.o., INFRAM SK s.r.o.

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo