júl 10, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu

Európsky parlament v roku 2015 vyhlásil 2. august za „Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu“. Cieľom je pripomenúť si 500 000 Rómov – čo v tom čase predstavovalo minimálne štvrtinu celkovej rómskej populácie – ktorí boli zavraždení v nacistami okupovanej Európe.

Vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa a komisárky Jourovej.

„Pri príležitosti Dňa pamiatky rómskych obetí holokaustu si chceme uctiť pamiatku 500 000 rómskych obetí holokaustu. Tento rok si s hlbokým zármutkom pripomíname 75. výročie zavraždenia posledných Rómov, ktorí boli neprávom a brutálne uväznení v tzv. cigánskom rodinnom tábore v Osvienčime – ľudí, ktorí boli odsúdení na smrť len za to, kým boli.V našich moderných európskych spoločnostiach a politických diskusiách neexistuje priestor pre dehumanizáciu Rómov alebo iných menšín. Zverstvá z minulosti pripomínajú, že rovnosť a nediskriminácia sú hodnoty, ktoré nemožno považovať za samozrejmé: ich obrana si vyžaduje našu neustálu pozornosť a pripravenosť postaviť sa tým, ktorí by ich chceli spochybniť.

Uplynulo 75 rokov, ale nezabúdame. Spomienka na hrôzy minulosti nás všetkých musí inšpirovať k tomu, aby sme sa postavili za hodnoty, v ktoré veríme. Aby sme na každého z našich spoluobčanov hľadeli ako na ľudskú bytosť, ako na jednotlivcov, a aby sme si uvedomovali, ako by sme sa cítili, keby sme boli na ich mieste. To je poznatok, ktorý sme získali od našich rodičov a starých rodičov, ktorí zažili tieto najtemnejšie časy. Spolu s našimi členskými štátmi a miestnymi komunitami budeme preto naďalej bojovať proti všetkým formám rasizmu a etnickej diskriminácie tu v Európe a na celom svete.

Vyzývame všetky členské štáty, aby uznali rómsky holokaust a pripomenuli si 2. august ako Deň pamiatky rómskych obetí holokaustu v celej EÚ.“

Súvislosti

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová sa 2. augusta 2019 zúčastní na spomienkovej slávnosti v Osvienčime – Brezinke pri príležitosti 75. výročia vyhladenia posledných zostávajúcich Rómov v miestnom koncentračnom tábore. Na spomienkovú slávnosť, ktorú organizuje Ústredná rada nemeckých Sintov a Rómov v spolupráci so združením Rómov v Poľsku a štátnym múzeom Osvienčim – Brezinka, príde viac ako 1 500 zástupcov rómskej komunity z celej Európy. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia vlád, delegácií, medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti.

V máji 1944 začali nacisti realizovať svoj plán „konečného riešenia“ pre tzv. cigánsky rodinný tábor v Osvienčime. Začiatok likvidácie uvedeného tábora bol naplánovaný na 16. mája 1944. Keď sa jednotky SS pokúsili vyhnať väzňov z barakov, rómski muži, rómske ženy a deti sa proti nim vzbúrili. Nemali nijaké zbrane, iba palice, nástroje a kamene, no i tak prinútili jednotky SS stiahnuť sa. Následne bol 2. augusta 1944 rozkaz vydaný znova a asi 3 000 rómskych mužov, žien a deti skončilo v plynových komorách tábora Osvienčim – Brezinka. Odhaduje sa, že 19 000 z 23 000 Rómov, ktorí boli poslaní do tábora v Osvienčime, tam zomrelo.

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo