december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

Slovenský pozemkový fond otvára nové call centrum.

Slovenský pozemkový fond pokračuje v modernizácii úradu. Po zavedení projektu centrálnej podateľne a po prechode na nový registratúrny softvér Fabasoft, prichádza s ďalšou aktivitou, ktorá zefektívni procesy vo fonde. Žiadatelia môžu od 1. augusta kontaktovať Slovenský pozemkový fond aj prostredníctvom nového call centra, ktoré bude v prevádzke na linke 02/20941000 počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00. Zamestnanci nového call centra Slovenského pozemkového fondu sú pripravení pomôcť žiadateľom nielen s otázkami týkajúcich sa podania žiadostí na fond, ale aj zorientovať sa v pôsobení fondu a jeho jednotlivých úsekov či oddelení. „Telefonáty boli doposiaľ v réžií našich referentov, ktorí popri bežnej práci spojenej s vybavovaním, spracovávaním a riešením žiadostí nevedeli desiatky telefonátov denne z časového hľadiska vykryť. Navyše, v mnohých prípadoch žiadatelia volali napríklad na nesprávnu klapku v úrade, čo agendu úradu často komplikovalo a  zdržiavalo,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.
 
Nové call centrum zefektívni pracovné procesy vo fonde, no okrem toho modernizuje úrad a rozšíri aj možnosti komunikácie s verejnosťou. „S podobným projektom sme ešte na fonde nepracovali a všetky procesy sme nastavovali nanovo. Aj z toho dôvodu si stále nechávame priestor na ďalšie zlepšenie procesov v budúcnosti. Cieľ však ostáva rovnaký - zjednodušiť prácu našim zamestnancom a vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadateľov,“ hovorí Adriana Šklíbová. Zároveň upozorňuje, že Slovenský pozemkový fond bude jednotlivé volania na call centrum zaznamenávať a vyhodnocovať z nich dáta, napríklad o požiadavkách klientov či počte hovorov a na základe týchto dát ďalej procesy v call centre upravovať a zefektívňovať. „Cieľom tak môže byť napríklad aj automatizácia tejto služby,“ dodáva generálna riaditeľka.

Zdroj: Mgr. Martin Kormoš, hovorca Slovenského pozemkového fondu