december 03, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Odpustová slávnosť v Jakubanoch

Foto: Jakub Šimko Foto: Jakub Šimko

Do Jakubian na odpustovú slávnosť zavítal arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

Pri tejto príležitosti otec arcibiskup posvätil nový prestol, zrenovovaný ikonostas, novú krížovú cestu, lavice, nástenné maľby a ostatné časti zrekonštuovaného interiéru chrámu. Pred chrámom vladyku privítal starosta obce JUDr. Jozef Mačuga, potom nasledovala posviacka interiéru. Vladyka Ján v homílii vyzdvihol život a posolstvo sv. najvyšších apoštolov Petra a Pavla a poukázal na vzor lásky v ich životoch. Veriacich povzbudil k nasledovaniu týchto apoštolov ako príkladov pre každodenný život vo viere. Tiež vyjadril, že aj starostlivosť o Boží dom je prejavom viery miestnych veriacich.


V nedeľu, 14. júla 2019 slávili veriaci farnosti Jakubany odpustovú slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Na konci svätej liturgie domáci farár, otec Pavol Vaľko, poďakoval Pánu Bohu za jeho dobrodenia, vladykovi za prítomnosť medzi veriacimi, posvätenie interiéru chrámu i slávenie archijerejskej svätej liturgie, kurátorom a všetkým veriacim farnosti a v neposlednom rade aj darcom za finančné dary pri realizácii prác. Archijerejskú sv. liturgiu s vladykom okrem domácich kňazov, Pavla Vaľka, farára farnosti, Milana Sisaka, kaplána farnosti a Jána Minďaša, výpomocného duchovného, slávili aj Pavol Tomko CSsR a  Peter Vansáč, bývalí správcovia farnosti, Rastislav Janičko, protopresbyter staroľubovnianského protopresbyterátu a Ján Rusnák.

Naposledy zmenené nedeľa, 21 júl 2019 14:00