december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Archív rok 2017 Archív rok 2017 Autor: Radomír Kreheľ

Dobrá správa pre milovníkov vody –  kúpaliskám v okrese Prešov a Sabinov dali hygienici Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove „zelenú“.

Kde sa môžete osviežiť v letných horúčavách?

Kúpanie vo voľnej prírode
Pre návštevníka kúpaliska je dôležitá bezpečnosť kúpania, teda aj kvalita vody. Tú pravidelne kontrolujú pracovníci RÚVZ. Z pohľadu kvality vody na kúpanie je najbezpečnejšie navštevovať oficiálne prevádzkované a povolené kúpaliská (okrem kvality vody v nich regionálne úrady verejného zdravotníctva  kontrolujú aj dodržiavanie ďalších povinností, ktoré prevádzkovateľom vyplývajú z legislatívy) a prírodné vodné plochy, ktoré sú regionálnymi úradmi monitorované.
„Na prevádzkovaných kúpaliskách , či už ide o umelé alebo prírodné, vykonáva kontrolu kvality vody prevádzkovateľ. Sústreďuje sa na senzorickú kontrolu vody na kúpanie, teplotu vody, pH, hodnoty voľného a viazaného chlóru, zabezpečenie laboratórnych skúšok vzoriek vody na kúpanie v stanovených intervaloch a podobne. Výsledky kontroly je prevádzkovateľ následne povinný pravidelne predkladať príslušnému RÚVZ. Voda v prírodnom kúpalisku Delňa je sledovaná od začiatku prevádzky každé dva týždne akreditovaným laboratóriom a vo vode sa sleduje Escherichia coli, črevné enterokoky, cyanobakterie, chlorofil-a. Voda v umelom kúpalisku je sledovaná minimálne jedenkrát mesačne počas prevádzky a vo vode sa sleduje Escherichia coli, črevné enterokoky, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus aureus, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36oC, producenty, konzumenty, chemická spotreba kyslíka manganistanom, voľný a viazaný chlór, reakcia vody,“ hovorí regionálny hygienik Jozef Varga.

Pred návštevou kúpalísk s povolenou prevádzkou sa informujte o ich aktuálnom stave. Aktuálne výsledky kontrol uverejňujeme počas letnej kúpacej sezóny pravidelne v týždňových intervaloch (vždy v piatok) na webe Úradu verejného zdravotníctva SR a na internetových stránkach 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


„Kúpalisko Plaza Beach na Solivare, Letné kúpalisko na sídlisku III v Prešove, Letné kúpalisko v Sabinove, prírodné kúpalisko Delňa a Aquapark v Lipanoch zahájili svoju tohtoročnú sezónu. Areály týchto kúpalísk sú upravené a kvalita vody spĺňa požadované kritéria. V štádiu prípravy je umelé kúpalisko Sigord a Letné kúpalisko v Lipanoch,“ informuje regionálny hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  Mgr. Jozef Varga, MPH.
Ako ďalej vysvetlil, „kvalita vody na kúpanie musí spĺňať kritériá Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a na umelom kúpalisku. Za prevádzku a kvalitu vody na kúpalisku je zodpovedný jeho prevádzkovateľ.“