december 03, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mesto Prešov a Prešovská univerzita v Prešove podpísali memorandum

Foto: ilustračné, rok 2017 Foto: ilustračné, rok 2017

Mesto Prešov a Prešovská univerzita v Prešove oznámili podpis memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré otvára cestu k zriadeniu Lekárskej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Memorandum bolo podpísané primátorom mesta Prešov Františkom Oľhom a rektorom Prešovskej univerzity v Prešove Petrom Kónyom.

Toto historické stretnutie zaznamenáva významný míľnik v dlhodobých vzťahoch medzi mestom Prešov a Prešovskou univerzitou v Prešove. Memorandum vyjadruje jasný záujem mesta podporovať univerzitu v aktivitách smerujúcich k príprave projektu Lekárskej fakulty.

Primátor mesta Prešov František Oľha uviedol: "Podpis tohto memoranda je vyvrcholením mimoriadne dobrých vzťahov medzi mestom Prešov a Prešovskou univerzitou v Prešove, pričom vyjadruje záujem mesta podporovať univerzitu v aktivitách, ktoré by mali viesť k vzniku lekárskej fakulty. Ako všetci vieme, situácia v zdravotníctve je komplikovaná a počty lekárov sú nízke. Práve preto je dôležité poskytnúť ďalšiu možnosť kvalitného vzdelávania pre lekárov na Slovensku s potenciálom zlepšiť súčasný stav."

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi mestom Prešov a Prešovskou univerzitou v Prešove zahŕňa proces prípravy projektu zriadenia Lekárskej fakulty, ako aj spoločnú prezentáciu a propagáciu s tým súvisiacich aktivít. Obe strany sa zaväzujú k tesnej spolupráci s cieľom identifikovať vhodné priestorové zabezpečenie alebo pri všeobecnej podpore tohto projektu.

Vytvorenie Lekárskej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove by predstavovalo významný prínos pre slovenské zdravotníctvo. Noví lekári, ktorí by vyrástli z tohto programu, by mohli pomôcť zmierniť nedostatok lekárov v regióne a prispieť k zlepšeniu súčasného stavu zdravotnej starostlivosti.

Mesto Prešov a Prešovská univerzita v Prešove sa rozhodli rozšíriť vzájomnú súčinnosť v rozvoji mesta Prešov, osobitne v oblasti školstva, vzdelávania, regionálneho rozvoja, spoločenského života a medzinárodnej spolupráce, rešpektujúc osobitosti poslania a postavenia oboch strán.