marec 30, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V Prešove sa sčítalo 84 824 obyvateľov.

Mesto Prešov má o niekoľko tisíc viac žien ako mužov, presnejšie o 3500, žije tu 1075 cudzincov, a priemerný vek obyvateliek a obyvateľov mesta je cez 42 a pól roka. Obyvatelia a obyvateľky Prešova majú hlavne stredoškolské vzdelanie. Až 38 624 obyvateľov mesta má strednú školu. Prešovčanky a Prešovčania sa najviac hlásia k Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. Viac ako 46 tisíc obyvateľov mesta sa hlási ku rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu. Vysoký podiel tvoria veriaci vyznávajúci gréckokatolícke náboženské vyznanie. Tých je 7346. Prešovčanky a Prešovčania sú vyznávačmi manželstva. Vo väčšine tu obyvatelia žijú v zväzku manželskom – 36 560 obyvateľov tvorí manželské páry. Prešov má vysokú hustotu obyvateľstva -  na kilometer štvorcový v meste žije cez 1204 ľudí. Čo sa týka životného priestoru, obyvatelia mesta žijú v bytoch s priemernou podlahovou plochou takmer 77  metrov štvorcových. 

Viac zaujímavých údajoch nájdete na tomto linku:

https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0417524140