marec 30, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Verejné diskusie o daniach a odpadoch

Prešovčania si mohli priamo vydiskutovať pripravované návrhy na zvýšenie poplatkov za odpad a daní z nehnuteľnosti s primátorom mesta Prešov Františkom Oľhom a jeho viceprimátormi.

Po úvodnej diskusii konanej 8. decembra 2022 sme s kamerou navštívili jedno z pokračovaní týchto verejných diskusií konaného 19. decembra v klube Wave. Tieto stretnutia s obyvateľmi mesta sa skladajú z úvodnej časti kde sú zúčastneným odprezentované dôvody zvyšovania poplatkov a po tejto časti aj diskusia. 

V záverečnej časti diskusie 1. viceprimátor mesta Prešov Richard Drutarovský ukázal ako návrhy úradu správne pripomienkovať. Zároveň boli medzi prítomných rozdané pripomienkovacie hárky. Tejto diskusie sa okrem primátora a 1. viceprimátora zúčastnil aj 2. viceprimátor Peter Krajňák.