marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

Poslanci schválili počty členov jednotlivých výborov a podvýborov.

Členstvo poslancov vo výboroch potvrdili politické skupiny. Na základe rozhodnutia pléna bude v prvej polovici deviateho funkčného obdobia Európskeho parlamentu fungovať v snemovni dvadsať výborov a dva podvýbory. Ich názvy a počty členov nájdete v tabuľke nižšie:

Výbor - Počet členov

Zahraničné veci 71
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 48
Rozpočet 41
Kultúra a vzdelávanie 31
Rozvoj 26
Hospodárske a menové veci 60
Zamestnanosť a sociálne veci 55
Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 76
Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa 45
Medzinárodný obchod 41
Priemysel, výskum a energetika 72
Právne veci 25
Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 68
Regionálny rozvoj 43
Doprava a cestovný ruch 49
Ústavné veci 28
Rybárstvo 28
Petície 35
Práva žien a rodová rovnosť 35
Kontrola rozpočtu 30
Ľudské práva (podvýbor) 30
Bezpečnosť a obrana (podvýbor) 30

Zloženie výborov: pravidlá
Zaradenie poslancov do výborov by malo v čo najväčšej možnej miere odrážať zloženie samotného Európskeho parlamentu. Proporcionalita rozdelenia kresiel v ktoromkoľvek výbore medzi jednotlivé politické skupiny sa nesmie odchýliť od najbližšieho zodpovedajúceho celého čísla. Pokiaľ nedôjde k dohode politických skupín na proporčnom rozdelení kresiel v ktoromkoľvek výbore, rozhodnutie prijme Konferencia predsedov - teda predseda EP a lídri politických skupín (článok 209 Rokovacieho poriadku EP).
Zaradenie zákonodarcov do výborov je interným rozhodnutím poslaneckých klubov (politických skupín) a nezaradených poslancov. Výmena miest vo výboroch medzi jednotlivými poslaneckými klubmi nie je povolená.

Zaradenie slovenských poslancov do výborov
Po hlasovaní o počte členov vo výboroch politické skupiny informovali o zaradení poslancov do jednotlivých výborov. Predsedovia výborov a podvýborov budú zvolení na ich ustanovujúcich schôdzach.
Politické skupiny vypracujú aj zoznam náhradníkov v jednotlivých výboroch a podvýboroch.

Slovenskí poslanci budú riadnymi členmi nasledujúcich výborov:
Poslankyňa / poslanec - Politická skupina - Členstvo vo výboroch

Monika Beňová - S&D - ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín)
Vladimír Bilčík - EPP - LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci)
Miroslav Číž - S&D - INTA (Medzinárodný obchod)
ucia Ďuriš Nicholsonová - ECR - EMPL (Zamestnanosť a sociálne veci)
Robert Hajšel - S&D - ITRE (Priemysel, výskum a energetika)
Martin Hojsík - RE - ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín)
Eugen Jurzyca - ECR - IMCO (Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa)
Peter Pollák - EPP - CULT (Kultúra a vzdelávanie)
Miroslav Radačovský - NI -EMPL (Zamestnanosť a sociálne veci)
Michal Šimečka - RE - LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci)
Ivan Štefanec - EPP - IMCO (Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa)
Milan Uhrík - NI - LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci)
Michal Wiezik - EPP - ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín)

 

 

 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.