Vytlačiť túto stránku

Rekonštrukcia zastávok MHD na Sídlisku III

Štyri zastávky MHD na Sídlisku III prejdú významnými zmenami.

Mestu Prešov bol schválený nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov na ich rekonštrukciu.

Štyri zastávky MHD na Sídlisku III prejdú významnými zmenami. Mestu Prešov bol schválený nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov na ich modernizáciu.

Zastávky MHD Volgogradská a Námestie Kráľovnej pokoja budú zrekonštruované v oboch smeroch. Trolejbusy a autobusy už nebudú stáť na ceste, ale cestujúcich vyzdvihnú po zájdení do zastávkových ník. Táto správa zároveň poteší aj vodičov, ktorí už nebudú musieť čakať za odchodom vozidiel MHD zo zastávok Volgogradská a Námestie Kráľovnej pokoja, ale plynulo prejdú okolo nich.

Vytvorený totiž bude samostatný zastávkový pruh, čím sa zamedzí stretu nastupujúcich/vystupujúcich s ostatnými účastníkmi cestnej premávky a zvýši sa bezpečnosť. Pohyb na zastávkach bude jednoduchší a cestovanie MHD komfortnejšie.

Stavebné práce budú zahŕňať vybudovanie samostatného zastávkového pruhu, osadenie označníkov, stavebné úpravy nástupných plôch zastávok a zastávkových pruhov s vytvorením bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy.

Predmetom projektu je aj úprava polohy trolejovej stopy na týchto zastávkach. Na každej zastávke dôjde k prekládke trakčných stožiarov na nové pozície.

Mesto Prešov má schválené finančné zdroje z EÚ na rekonštrukciu zastávok MHD na Sídlisku IIICelkové výdavky projektu sú vo výške 343 548,33 EUR, z toho NFP je vo výške 326 370,91 EUR. Mesto Prešov z vlastných zdrojov uhradí náklady vo výške 17 177,42 EUR.

Projekt bol schválený z prostriedkov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Po ukončení verejného obstarávania sa začne so samotnou realizáciou projektu. Predpokladaná doba výstavby sú 4 mesiace.

O všetkých prípadných obmedzeniach spojených so stavebnými prácami na zastávkach budeme vodičov i cestujúcich včas informovať.

Najnovšie od Televízia TV7