Vytlačiť túto stránku

Bus pruh na Sekčove

Na Sekčovskej ulici vznikol prvý prešovský bus-pruh, ktorý zvýhodňuje MHD pred individuálnou automobilovou dopravou.

 

Mesto Prešov úspešne ukončilo realizáciu projektu jednosmerného trolejbusového prepojenia križovatky Solivarská - Východná s Košickou ulicou. Nový úsek pomôže zrýchliť prepravu cestujúcich zo sídliska Sekčov a z mestskej časti Solivar.

Prešovské trolejbusy začínajú jazdiť po novom úseku trolejbusovej trate na Solivarskej uliciMesto Prešov spustilo do prevádzky nový úsek trolejbusovej trate na Solivarskej ulici. Predmetom projektu financovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra bola výstavba jednosmerného prepojenia trolejbusových tratí z okružnej križovatky Východná – Solivarská v smere na Košickú ulicu v dĺžke 186 metrov. Vďaka novému jednosmerného prepojeniu týchto ulíc bude zabezpečená plynulosť prevádzky liniek MHD a zvýši sa rýchlosť prepravy. Úsporou nákladov na údržbu a prevádzku trolejbusových tratí budú vytvorené podmienky pre realizáciu ďalších investícií do modernizácie trolejbusovej trakcie a jej trvalú udržateľnosť.

Prešovské trolejbusy začínajú jazdiť po novom úseku trolejbusovej trate na Solivarskej uliciV rámci stavebných prác bola zrealizovaná úprava novej trasy trolejového vedenia, úprava prevesov trolejového vedenia a nové trakčné stožiare. Trolejbusová stopa začína na krížení trolejovej stopy v rámci okružnej križovatky a je ukončená zjazdnou výhybkou s jestvujúcim trolejovým vedením na Košickej ulici.

Celkové náklady na realizáciu predstavujú 127 972,20 eur s DPH, z toho výška nenávratného finančného príspevku je 121 573,59 eur. Náklady vo výške 6 398,61 eur sú financované z vlastných zdrojov mesta Prešov.

 

Najnovšie od Televízia TV7