december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Mesto Prešov pripravuje spustenie novej parkovacej zóny č. 6

V rámci systému regulácie statickej dopravy pribudne v meste Prešov od 23.5.2022 nová spoplatnená zóna č. 6. Pre vodičov tu budú platiť rovnaké pravidlá ako v už zavedených zónach.

V meste Prešov sú v rámci systému regulovaného parkovania aktuálne v prevádzke zóny č. 1, č. 2, č. 3 a časť zóny č. 4. Čoskoro k nim pribudne aj nová parkovacia zóna č. 6, ktorá bude kompletne spustená do prevádzky 23. mája 2022. V novozavedenej zóne č. 6 bude k dispozícii spolu 956 parkovacích miest (z toho 896 pre rezidentov), ktoré budú patriť do modrého alebo zeleného tarifného pásma. Na území tejto zóny je už kompletne osadené zvislé dopravné značenie. Vodorovné dopravné značenie bude priebežne doplnené v najbližších dňoch.

Súčasťou systému regulovaného parkovania v zóne č. 6 budú tieto lokality: Levočská ulica medzi ulicami Sabinovská a Janouškova, Janouškova ul., Mudroňova, ul., Čapajevova ul. od križovatky s Levočskou ul. po križovatku s Björnsonovou ul., Björnsonova ul., Majakovského ul., Komenského ul., Wolkerova ul., Sabinovská ul. medzi križovatkami s Levočskou a Kotrádovou ul., Kotrádova ul., Údenárska ul. A Veselá ul.

Mesto Prešov pripravuje spustenie novej parkovacej zóny č. 6Obyvatelia uvedených lokalít už môžu žiadať mesto Prešov o vydanie virtuálnej rezidentskej parkovacej karty, ktorá im bude aktivovaná ku dňu 23.5.2022. Žiadosti o vydanie nových parkovacích kariet však bude mesto prijímať aj po tomto dátume. Bližšie informácie o postupe pri zriadení parkovacích kariet nájdete tu:

https://www.presov.sk/zriadenie-parkovacej-karty.html

 

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady

    Predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2023 by priniesol do rozpočtu mesta navýšenie o približne 531 000 € a návrh na zvýšenie poplatkov za odpady navýšenie o približne 3 647 000 €.

  • Začína sa jesenná deratizácia Začína sa jesenná deratizácia

    Mesto Prešov v týchto dňoch začína s realizáciou pravidelnej celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá potrvá počas celého mesiaca október 2022.

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov.