december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Začali s kosbou verejnej zelene v Prešove

Technické služby mesta Prešov začali 2.5.2022 s kosením verejnej zelene v Prešove.

V teréne bude 11 kosačiek a 8 krovinorezov. Kosba začína v mestskej časti 3 a nasledovať bude lokalita Staré mesto. V priebehu týždňa je naplánovaná kosba líniovej zelene a parky na Hlavnej a Masarykovej ulici. Na konci týždňa bude kosenie pokračovať v lokalite Šváby a Solivar.

V týždni od 2.5.2022 kosíme ulice Sabinovská, Kotrádova, Veselá, Údenárska, Majakovského, Björnsonova a Wolkerova v mestskej časti 3. Pokračovať budeme v lokalite Staré mesto na uliciach Budovateľská, Námestie 1. mája, Pavlovičovo námestie, Zápotockého a ďalších. V priebehu týždňa prebehne kosba na Hlavnej a Masarykovej ulici, kde budú pokosené parky a líniová zeleň. Týždeň ukončíme kosením v lokalite Šváby a Solivar. Harmonogram kosenia, ktorý nájdete v prílohe tejto správy a na webe TSMP, je operatívny a môže sa meniť v závislosti od výšky trávy v jednotlivých mestských častiach a počasia.

Technické služby mesta Prešov sa snažia obmedziť akékoľvek problémy, ktoré môže kosenie priniesť. „Po veľkých kosačkách dočisťujú terén popri stromoch, obrubníkoch a chodníkoch pracovníci so strunovými kosačkami. V každej skupine sú aj zamestnanci s plachtou, pomocou ktorej zabezpečujú, aby odskakujúce kamienky nepoškodili okná na autách, alebo aby sa nestalo niečo chodcom na chodníku. Pri kosení popri cestách a chodníkoch pomocou fúkačov udržiavame čisté komunikácie bez trávy,“ zdôrazňuje riaditeľ spoločnosti Milan Toth.

Technické služby mesta Prešov majú vo vozovom parku k dispozícii aj kosačky s mulčovaním. Ide o prirodzený proces odpozorovaný človekom z prírody. Je to pokrývanie pôdy organickým alebo neorganickým materiálom. Podstatou je, aby sa odkosená tráva rozmetala v čo najmenšom rozmere bez zberu.

V Prešove máme taktiež plochy verejnej zelene dočasne vyňaté z plánovanej kosby za účelom adaptácie na klimatické zmeny, zvýšenie biodiverzity a skvalitnenie verejného priestoru.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady

    Predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2023 by priniesol do rozpočtu mesta navýšenie o približne 531 000 € a návrh na zvýšenie poplatkov za odpady navýšenie o približne 3 647 000 €.

  • Začína sa jesenná deratizácia Začína sa jesenná deratizácia

    Mesto Prešov v týchto dňoch začína s realizáciou pravidelnej celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá potrvá počas celého mesiaca október 2022.

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov.