máj 24, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ocenili prácu pedagógov, ale aj študentov z radov dobrovoľníkov

 

Na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie, na ktorom vedenie univerzity bilancovalo výsledky svojej činnosti za uplynulé obdobie.

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa udeľovali aj medaily.

Spoločné zasadnutie akademickej obce a Akademického senátu PU patrí k tradičným univerzitným podujatiam. Uskutočňuje sa za účelom prezentovania informácií vedenia univerzity a zároveň odovzdania ocenení zamestnancom a hosťom univerzity. „Profesia učiteľa je jednou z najstarších v kultúrnych dejinách a vôbec nie je ľahká. Vyžaduje si veľa trpezlivosti, ochoty, pochopenia a lásky. Vyžaduje si veľa úsilia, lebo dáva každému jedincovi spoločnosti nové poznatky, informácie, pretvára ich v pevné vedomosti, návyky i praktické zručnosti. V súčasnosti prežívame náročné obdobie v oblasti vzdelávania, vyučovania a odovzdávania vedomostí našej mladej generácii,“ zdôraznila vo svojom úvodnom slove Helena Galdunová, predsedníčka Akademického senátu PU.

V súčinnosti s jednotlivými fakultami následne rektor univerzity Peter Kónya udelil zamestnancom univerzity bronzovú, striebornú a zlatú medailu za významnú pedagogickú, výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj univerzity. „Chcem sa vám úprimne a srdečne poďakovať za všetko, čo ste počas uplynulého roka, a nielen počas neho, priniesli pre rozvoj univerzity, za vašu prácu pre univerzitu, vďaka ktorej môže napredovať. Ďakujem, nielen tým, ktorí si preberú medaily, ale vám všetkým,“ uviedol rektor Kónya. Z jeho rúk si prevzali medailu viac ako tri desiatky ocenených. Ocenenia sa dostalo i študentom, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít súvisiacich s vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Súčasťou zasadnutia bola aj prezentácia činnosti univerzity, nakoľko súčasné vedenie univerzity má za sebou tri roky svojho funkčného obdobia. Rektor prítomných hostí informoval o tom, čím žila univerzita v uplynulom roku. „Máme za sebou náročné obdobie pandémie, dištančného vzdelávania či práce z domu. Keď konečne pandémia zoslabla, tak sa stretávame s vojnou, ktorá zúri východne od našich hraníc. Vojna na Ukrajine vytvára opäť inú situáciu, plnú napätia, stresu, komplikácii aj pre našu univerzitu, ktorá nemôže stáť bokom ani tohto diania. Tento konflikt, i keď nepriamo, vstupuje do života každého z nás, aj do života našej univerzity,“ poznamenal Kónya. Vo svojej príhovore neopomenul ani schválenú novelu vysokoškolského zákona, zmenu financovania vysokých škol i prebiehajúci akreditačný proces. Rektor sa v rámci odpočtu za minulý rok dotkol aj výsledkov v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, priblížil významné investičné aktivity univerzity a nechýbali informácie o stabilizácii počtu univerzitných študentov za uplynulé obdobie.

Po oficiálnom formálnom zasadnutí, ktorého sa v Študentskom dome a jedálni PU zúčastnilo takmer 200 zamestnancov a hostí, nasledoval krátky hudobný program pod taktovkou univerzitných umeleckých telies.


ZOZNAM OCENENÝCH

BRONZOVÉ MEDAILY boli udelené:
Filozofická fakulta:
doc. Mgr. Martinovi BLAHOVI, PhD.
Gréckokatolícka teologická fakulta:
ICDR. Jurijovi POPOVIČOVI, PhD.
Fakulta humanitných a prírodných vied:
doc. RNDr. Radoslavovi KLAMÁROVI, PhD.
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:
doc. Ing. Miroslavovi GOMBÁROVI, PhD.
PhDr. Márii OLEÁROVEJ, PhD., MBA
Pedagogická fakulta:
PaedDr. Monike MIŇOVEJ, PhD.
Fakulta športu:
Mgr. Ivanovi MATÚŠOVI, PhD.
Návrhy rektora PU v Prešove:
doc. akad. mal. Petrovi KOCÁKOVI, PhD.
Bc. Yulii KOVALCHUKOVEJ
Mgr. Anne KRAJŇÁKOVEJ
Mgr. Anne POLAČKOVEJ, PhD.
Mgr. Iryne SEMANOVEJ
Mgr. Drahomíre ŠČEŠŇÁKOVEJ

STRIEBORNÉ MEDAILY boli udelené:
Filozofická fakulta:
prof. PaedDr. Alene KAČMÁROVEJ, PhD.
doc. PhDr. Petrovi KARPINSKÉMU, PhD.
Fakulta humanitných a prírodných vied:
Milanovi DEMKOVI, PhD. – in memoriam.
PaedDr. Alene MADZIKOVEJ, PhD.
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:
prof. Ing. Štefanovi LYÓCSOVI, PhD.
Pedagogická fakulta:
doc. Mgr. Tatiane DUBAYOVEJ, Ph.D.
Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
prof. PaedDr. Milanovi SCHAVELOVI, PhD.
Fakulta zdravotníckych odborov:
PhDr. Ivete ONDRIOVEJ, PhD.
Návrhy rektora PU v Prešove:
Mgr. Mykhailovi KOLIBABCHUKOVI
doc. PhDr. Vladislavovi DUDINSKÉMU, PhD.
prof. Mgr. Kamilovi KARDISOVI, PhD.
Mgr. Ľuboslavovi KRAJŇÁKOVI
prof. Mgr. art. Irene MEDŇANSKEJ, PhD. – in memoriam.

ZLATÉ MEDAILY boli udelené:

Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Beáte BALOGOVEJ, PhD., MBA
Fakulta humanitných a prírodných vied:
prof. RNDr. Robertovi IŠTOKOVI, Ph.D.
doc. Ruslanovi MARIYCHUKOVI, CSc.
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:
doc. Ing. Sylvii JENČOVEJ, PhD.
Pedagogická fakulta:
prof. PhDr. Ivete KOVALČÍKOVEJ, PhD.
Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
doc. ThDr. Štefanovi PRUŽINSKÉMU, PhD.
Fakulta športu:
doc. PhDr. Květoslave PEREČINSKEJ, PhD.
Fakulta zdravotníckych odborov:
prof. MUDr. Jánovi KMECOVI, PhD., MPH, FESC

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Do logickej olympiády sa prihlásil rekordný počet detí Do logickej olympiády sa prihlásil rekordný počet detí

    Logické myslenie a zručnosti potrebné pre vstup do školy si bude tento rok rozvíjať 6411 detí z 331 materských škôl.

  • 50. ročník geografickej olympiády 50. ročník geografickej olympiády

    Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky (KGAG) Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove aj tento rok participovala na organizácii krajského kola súťaže geografickej olympiády pre stredné školy.

  • Na PU informačné centrum Europe Direct Na PU informačné centrum Europe Direct

    Prešovská univerzita v Prešove (PU) sa stala novým sídlom Informačného centra Europe Direct Prešov, ktoré patrí do celoeurópskej siete pod jednotným názvom Europe Direct. Na Slovensku je ich celkovo 12, v Európskej únii vyše 420.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo