Vytlačiť túto stránku

100 a viac roční obyvatelia

ilustračné foto, 30. výročie ZPS Náruč 26.5.2016 ilustračné foto, 30. výročie ZPS Náruč 26.5.2016 Autor: Radomír Kreheľ

V Slovenskej republike žije na základe SODB 2021 401 obyvateľov nad 100 rokov.

Konkrétne k 1.1.2021, najstarší obyvateľ mal 107 rokov. 100 a viac ročných obyvateľov sme mali v roku 2011 takmer 300. V Prešovskom kraji sme evidovali 37 viac ako 100 ročných. 11 mužov a 26 žien.

Najviac obyvateľov nad 100 rokov žilo k rozhodujúcemu okamihu sčítania v Bratislavskom kraji. Početne i v prepočte na obyvateľov kraja. V Bratislavskom kraji žilo k rozhodujúcemu okamihu sčítania až 119 obyvateľov nad 100 rokov. Medzi 100 ročnými a staršími prevládali ženy. Tých bolo žilo k rozhodujúcemu okamihu sčítania v Bratislavskom kraji 74, mužov bolo 45.

Vo vzácnej rovnováhe boli ženy a muži nad sto rokov k 1.1.2021 v Mestskej časti Bratislava Ružinov. Žilo tu 15 žien nad 100 rokov a 15 mužov nad 100 rokov. V mestskej časti Bratislava Staré Mesto žilo k 1.1.2021 17 žien nad 100 rokov a 8 mužov. Viac ako 100 ročných obyvateľov mala k tomuto dátumu aj Petržalka. Žilo tu 12 žien nad 100 rokov a 6 mužov.

Na druhom mieste s obyvateľmi nad 100 rokov bol Košický kraj. Tu ich k rozhodujúcemu okamihu sčítania žilo 65. Z toho bolo 28 mužov a opäť v prevahe – 37 žien. V Banskobystrickom kraji žilo 41 viac ako 100 ročných obyvateľov. Výrazne prevládali ženy-bolo ich 34 a len 7 mužov.

V Trenčianskom kraji sme mali k 1.1.2021 39 viac ako 100 ročných obyvateľov. Opäť prevaha žien – tých bolo 30 a 9 mužov. Rovnaký počet 100 a viac ročných ako v Trenčianskom kraji žil aj v Nitrianskom kraji, kde bolo ale rozloženie mužov a žien vyváženejšie. Tohto úctyhodného veku sa tu dožilo 27 žien a 12 mužov.

V Žilinskom kraji žilo k 1.1.2021 31 obyvateľov nad 100 rokov. 20 žien a 11 mužov.

Najmenej obyvateľov vo veku 100 rokov a viac mal k rozhodujúcemu okamihu sčítania Trnavský kraj. V Trnavskom kraji žili k rozhodujúcemu okamihu sčítania 4 muži vo veku viac ako 100 rokov a 26 žien.

Zdroj: ts

Najnovšie od Televízia TV7