august 08, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Integrácia ľudí z Ukrajiny v meste Prešov

Integrácia ľudí z Ukrajiny v meste Prešov autor foto: Radomír Kreheľ

Od vypuknutia vojny na Ukrajine uplynul už jeden mesiac a množstvo ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoju domácu krajinu našlo svoje dočasné útočisko v meste Prešov.

V tejto súvislosti prinášame súhrn najdôležitejších informácií o núdzovom ubytovaní, vyučovacom procese pre deti, či potravinovej pomoci pre ľudí z Ukrajiny.

Dočasné ubytovanie v meste Prešov pre ľudí z Ukrajiny

Mesto Prešov v rámci svojich vlastných kapacít poskytuje dočasné ubytovanie pre ľudí utekajúcich pred vojnou v priestoroch hotela Senátor ako aj vo voľných priestoroch na Popradskej ulici. Kapacity sú však limitované, prípadných ďalších záujemcov smeruje aj do ubytovacích zariadení Prešovského samosprávneho kraja. Záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie na kontaktnom mieste pre pomoc ľuďom z Ukrajiny v priestoroch mestského úradu na Jarkovej ulici č. 26. Prípadne môžu kontaktovať priamo koordinátora pre núdzové ubytovanie, ktorým je Peter Miženko, na tel. č.: 0915 946 437.

Na základe schváleného legislatívneho balíka lex Ukrajina bude mesto Prešov prijímať žiadosti o príspevok za ubytovanie ľudí z Ukrajiny. Po vydaní vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu zverejní spôsob akým bude možné tieto údaje zasielať priamo mestu Prešov. Vzory dokladov súvisiacich s príspevkom za ubytovanie odídencov si môžete stiahnuť na stránke mesta, alebo priamo na stránke Ministerstva vnútra SR, kde nájdete aj ďalšie užitočné informácie:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov

Potravinová a humanitárna pomoc

OZ Podaj ďalej od začiatku vojnového konfliktu, ktorý vypukol u našich vojnových susedov, zbiera humanitárnu a potravinovú pomoc pre ľudí z Ukrajiny zasiahnutých vojnou. V areáli Družba na Sídlisku III je v spolupráci s mestom Prešov zriadené veľkokapacitné zberné miesto, ktoré funguje vďaka pomoci dobrovoľníkov denne v časoch od 12:00 do 18:00 hod. Vyzbierané potraviny, drogéria či zdravotnícky materiál odtiaľ putujú ľuďom utekajúcim pred vojnou, ktorí našli svoje dočasné útočisko na území mesta Prešov, ako aj priamo do ukrajinských miest, ktoré z rôznych dôvodov ich obyvatelia neopustili. Aktuálny zoznam vecí, ktoré ľudia z Ukrajiny potrebujú, nájdete na facebookovej stránke OZ Podaj ďalej.

Výchovno-vzdelávací proces pre deti z Ukrajiny

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov doteraz prijali 87 žiakov z Ukrajiny. Ďalších 25 detí z Ukrajiny začlenili do výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách.

Žiaci z Ukrajiny sa zatiaľ učia na 10 z 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Kapacitne je mesto pripravené prijať ďalšie deti aj na zostávajúce dve školy, ako aj na tie školy, kde už sú ukrajinskí žiaci začlenení do vyučovacieho procesu. Rodičia s deťmi, ktorí utekajú pred vojnou, však vyhľadávajú predovšetkým tie školy, kde sa môžu ich deti učiť spoločne s ďalšími kamarátmi z Ukrajiny. Nakoľko deti z Ukrajiny boli v podstate vytrhnuté z ich prirodzeného domáceho prostredia, je pre nich jednoduchšie začleniť sa do kolektívu, kde už sú iné ukrajinsky hovoriace deti, a preto si ich rodičia zväčša vyberajú tie školy, ktoré im odporučili známi.

Rodič dieťaťa z Ukrajiny si môže zvoliť ZŠ alebo MŠ podľa vlastného výberu, prípadne podľa adresy prechodného bydliska. Zoznam jednotlivých škôl s kontaktnými údajmi, podľa mestských častí, je dostupný na kontaktnom mieste pre pomoc ľuďom z Ukrajiny v priestoroch mestského úradu na Jarkovej ulici č. 26. Po výbere školy môže rodič kontaktovať priamo riaditeľa, respektíve zástupcu vybranej školy či už telefonicky, mailom alebo osobne. Ďalšie podrobné informácie a pokyny poskytne rodičom riaditeľ danej školy.

Jazykové kurzy pre deti z Ukrajiny

Prešovské základné školy pripravujú v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy v Prešove jazykové kurzy, ktoré budú určené pre deti zapísané v jednotlivých školách. Metodiku jazykových kurzov poskytuje Štátny pedagogický ústav, ktorý odporúča aj konkrétne knihy (učebnice), pracovné listy a podobne.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

  • Vodný bar v meste Vodný bar v meste

    Na Hlavnej ulici pribudol Vodný bar, v ktorom sa môžu Prešovčania osviežiť a doplniť pitný režim počas letných horúčav.

  • Ďalších 150 kolobežiek Ďalších 150 kolobežiek

    Zdieľaná doprava sa v Prešove teší veľkej obľube.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo