jún 30, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: 75. výročie oslobodenia mesta Prešov,17.1.2020 Foto: 75. výročie oslobodenia mesta Prešov,17.1.2020 Autor: Radomír Kreheľ

Pamätník osloboditeľov v prešovskom južnom parku má status vojnového hrobu a nie je možné doň svojvoľne zasahovať

Premiestňovanie vojnového hrobu vrátane odstraňovania akýchkoľvek jeho súčastí je možné vykonať len v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Týka sa to aj pamätníka osloboditeľov na Hlavnej ulici v Prešove.

V reakcii na vojnu na Ukrajine vznikla v Prešove petícia s cieľom presunúť Pamätník osloboditeľov mimo centra mesta. Ide o pamätník, ktorý sa nachádza v južnom parku na Hlavnej ulici a sú na ňom umiestnené symboly kosák, kladivo a päťcípa hviezda. Tento pamätník má však status vojnového hrobu a požíva právnu ochranu zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov, medzivládnych dohôd o vojnových hroboch s Kazašskou republikou, Ukrajinou, a Ruskou federáciou, ako aj Ženevských dohovorov z roku 1949 na ochranu obetí vojny a ich dodatkových protokolov a ďalších právnych aktov medzinárodného humanitárneho práva.

Zámer súvisiaci s odstraňovaním akýchkoľvek častí vojnového hrobu, vrátane jeho symbolov, alebo zrušenie, či premiestnenie vojnového hrobu môže byť vykonané len v súlade s právnymi predpismi, ktoré túto oblasť upravujú. „V konkrétnom prípade Pamätníka osloboditeľov na Hlavnej ulici v Prešove sa vyžaduje súhlas zmluvných partnerov podľa spomenutých medzivládnych dohôd a zároveň kladné rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,“ uvádza Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov na Ministerstve vnútra SR.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Delfín je otvorený pre verejnosť Delfín je otvorený pre verejnosť

    Základná škola Májové námestie prešla v rokoch 2013 až 2015 rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná prostredníctvom eurofondov.

  • Pribudlo aj 30 parkovacích miest Pribudlo aj 30 parkovacích miest

    Areál bývalej vojenskej nemocnice v Prešove sa po úprave plôch zmenil na nepoznanie

  • Vynovená terasa na Velodróme Vynovená terasa na Velodróme

    Mesto Prešov zrealizovalo zastrešenie časti vstupných priestorov a úpravu terasy, ktorá je súčasťou vstupného objektu pri cyklistickom velodróme.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo