december 05, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Formačný víkend Autor foto: ISPA

Animátori Prešovskej archieparchie absolvovali formačný víkend

V dňoch 18.-20. marca 2022 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal ďalší víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD). Víkendu sa zúčastnilo spolu 66 mladých zo Školy učeníka a Školy služby, o ktorých sa staral 16 členný tím AŠAD.
V Škole učeníka bol lektorom otec arcibiskup metropolita Ján, ktorý mladým priblížil tému Spoločenstvo Cirkvi, jej vznik, história, štruktúra a potreba ako aj tému Božie kráľovstvo.

V Škole služby bola lektorkou Viktória Žolnová, ktorá s mladými rozprávala o význame a potrebe Tímovej práce a Základoch vodcovstva. Mladí teoretické poznatky aplikovali hneď aj do praxe, a to prostredníctvom rôznych aktivít a dynamík.
Mladí prítomní na víkende mali možnosť zažiť spoločenstvo živej a mladej Cirkvi. Prítomnosť vladyku Jána bola pre nich veľkým povzbudením i vyjadrením jeho blízkosti a túžby mladým rozumieť a byť s nimi. Počas víkendu nechýbal ani čas spoločnej modlitby, zdieľania, či hier. Veľkým darom pre všetkých prítomných bola po sv. liturgii v sobotu večera, kde sme ochutnali aj ukrajinské národné jedlo boršč. Mladí si pripravili zábavný večer plný hier a kvízov, v ktorých súťažili Slováci a Ukrajinci. Celý víkend bol veľkým povzbudením aj pre našich bratov a sestry z Ukrajiny.

Zdroj: Patrik Maľarčík