jún 30, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Prešovskí poslanci sa stretli 16. marca 2022 na svojom 33. rokovaní.

Rozhodli o zmene rozpočtu, pričom navýšili príjmy prevodom z rezervného fondu na financovanie mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnovými utečencami z Ukrajiny. 
Mesto tak v rámci humanitárnej pomoci pomôže obyvateľom Ukrajiny a utečencom z Ukrajiny. Tieto financie predpokladá využiť napríklad na nákup potravín a jedla, zdravotnícky materiál, hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky, či na prípravu a vybavenie ubytovacích priestorov pre utečencov. V ďalšom bode poslanci schválili oslobodenie od dane za ubytovanie osoby z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko. V meste Prešov je ustanovená sadzba dane za ubytovanie 0,66 € na osobu a prenocovanie. V tejto súvislosti sa do platného Všeobecne záväzného nariadenia dopĺňa nový bod, a to v Článku 18, v ktorom sú ustanovené oslobodenia od dane za ubytovanie. Hlasovanie ukázalo jednotnosť poslaneckého zboru.

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva uzavrel viceprimátor Vladimír Feľbaba. Najbližšie by sa poslanci mali stretnúť na 34. rokovaní 6. apríla 2022.

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Delfín je otvorený pre verejnosť Delfín je otvorený pre verejnosť

    Základná škola Májové námestie prešla v rokoch 2013 až 2015 rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná prostredníctvom eurofondov.

  • Pribudlo aj 30 parkovacích miest Pribudlo aj 30 parkovacích miest

    Areál bývalej vojenskej nemocnice v Prešove sa po úprave plôch zmenil na nepoznanie

  • Vynovená terasa na Velodróme Vynovená terasa na Velodróme

    Mesto Prešov zrealizovalo zastrešenie časti vstupných priestorov a úpravu terasy, ktorá je súčasťou vstupného objektu pri cyklistickom velodróme.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo