jún 30, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V Juskovej Voli sa uskutočnil formačný víkend animátorov

V dňoch 4. - 6. marca 2022 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal víkend Školy služby v odbore animátor skupinky, ktorý je súčasťou dvojročného vzdelávania a formácie mladých animátorov – dobrovoľníkov v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). Zúčastnilo sa ho spolu 31 účastníkov, o ktorých sa staral tím AŠAD.
Mladým boli prostredníctvom rôznych metód neformálneho vzdelávania priblížené témy Mladý človek – charakteristika generácie mladých a Nové trendy práce s mládežou. Účastníkom boli tiež sprostredkované základné informácie o ZKSM – Združení Kresťanských spoločenstiev mládeže. Lektormi víkendu boli Viktória Žolnová a Patrik Maľarčík.

Celý víkend bol okrem vzdelávania sa i časom priblíženia sa k Bohu skrze spoločnú modlitbu, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, ako aj cez spoločenstvo, ktoré mladí vytvárali. V neposlednom rade sa mladí počas víkendu modlili aj za pokoj a mier na Ukrajine. Modlitby sa mier začali modlitbou Krížovej cesty, ktorú si mladí sami pripravili a v modlitbe pokračovali celonočnou adoráciou.

Zdroj: Viktória Žolnová

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo