november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Hvezdáreň a planetárium v Prešove má zrekonštruované priestory

Celková investícia predstavuje 1,32 mil. eur

V prešovskej hvezdárni sa preinvestovalo 1,32 miliónov eur. Z toho viac ako 745-tisíc eur financovala krajská samospráva, zvyšok sa dofinancovalo z európskych fondov. Modernizáciou hvezdárne sa znížila energetická náročnosť budovy a zatraktívnil sa priestor i program pre mladých ľudí.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Od roku 2016 sa pristúpilo k zatepleniu základov, stien a striech, taktiež sa obnovila fasáda budovy a vybudovala sa nová pozorovacia terasa. Modernizáciou sa znížila energetická náročnosť budovy. Tiež sa kompletne vymenilo zariadenie prednáškovej siene, vrátane podlahy a inštalácie klimatizačnej techniky. Pristúpilo sa aj ku kompletnej výmene zariadenia vstupu a haly.

„Rekonštrukcia Hvezdárne a planetária v Prešove trvala viac ako by sme si všetci priali. Som však nesmierne rád, že túto pomerne technicky náročnú modernizáciu sa nám podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Od roku 2016 sa tu preinvestovalo dohromady 1,32 mil. eur, z toho Prešovský samosprávny kraj prispel sumou viac ako 745-tisíc eur. Pevne verím, že tieto zmodernizované priestory prilákajú na pozorovania oblohy nielen deti, ale všetky vekové kategórie,“ skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ organizácie zrekonštruoval aj vstupnú časť a expozičný priestor, kde vymenil žalúzie, priečelie a investoval do materiálneho vybavenia. Taktiež zmodernizoval programovú ponuku organizácie a systém projekcií. Celkovo sa preinvestovalo v Hvezdárni a planetáriu v Prešove 1,32 miliónov eur, z toho viac ako 745-tisíc eur financoval kraj, zvyšné náklady boli z nenávratného finančného príspevku.

Prešovská hvezdáreň a planetárium zaznamenáva za posledné roky podstatné oživenie záujmu zo strany verejnosti. Ešte pred pandémiou v roku 2019 evidovala ročnú návštevnosť takmer 19-tisíc ľudí. Zvýšený záujem sa dá pripísať prepracovanej programovej ponuke a zmodernizovaným systémom projekcií vo hviezdnej sále.

Zdroj: PSK

Súvisiace položky (podľa značky)